Słownik STAN METATRWAŁY co to znaczy? Słownik zobacz RÓWNOWAGA. Definicja Metatrwały Stan znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Metatrwały Stan

Definicja z ang. STATE metastable, z niem. STATE metastabilen.

Co to znaczy STAN METATRWAŁY: zobacz RÓWNOWAGA
Definicja SZEREG (RODZINA) PROMIENIOTWÓRCZY:
Co to jest nuklidów) powstających kolejno w przemianach promieniotwórczych. Istnieją 4 s.p., których nazwy utworzono od najdłużej żyjącego w danym s.p. pierwiastka. Odpowiednio z regułami przesunięć Soddy´ego stan metatrwały co znaczy.
Definicja SPEKTROGRAF:
Co to jest przyrząd wykorzystywany do fotograficznej albo fotoelektrycznej rejestracji widm optycznych stan metatrwały krzyżówka.
Definicja SPEKTROSKOP:
Co to jest przyrząd do obserwacji wizualnej widm optycznych stan metatrwały co to jest.
Definicja SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI.:
Co to jest poprzez A. Einsteina w r. 1905, opiera się na następujących postulatach: 1) Szybkość światła jest niezmienna w układach inercjalnych i nie zależy ani od ruchu źródła światła, ani od ruchu odbiornika stan metatrwały słownik.
Definicja SILNIK SPALINOWY NISKOPRĘŻNY (CYKL OTTO):
Co to jest wewnętrznym. Mieszanka paliwa (benzyna) z powietrzem produkowana w gaźniku zasysana jest poprzez zawór wlotowy do wnętrza cylindra. Po sprężeniu następuje zapłon mieszanki poprzez przeskok iskry stan metatrwały czym jest.

Czym jest STAN METATRWAŁY znaczenie w Słownik fizyka S .