Słownik STAŁA ROZPADU co to znaczy? Słownik STAŁA SŁONECZNA - liczba energii dochodząca ze Słońca w.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpadu Stała

Definicja z ang. decay constant, z niem. Zerfallskonstante.

Co to znaczy: zobacz PRAWO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO STAŁA SŁONECZNA - liczba energii dochodząca ze Słońca w formie promieniowania pośrodku 1 sekundy na 1m2 powierzchni ustawionej prostopadle do promieniowania w odległości od Słońca równej promieniowi orbity Ziemi. Część tej energii jest pochłaniana poprzez atmosferę Ziemi. S.s. = 1367 W/m2

Czym jest STAŁA ROZPADU znaczenie w Słownik fizyka S .