Słownik STAŁA PLANCKA co to znaczy? Słownik Jedna z fundamentalnych stałych fizycznych. Występuje w.

Czy przydatne?

Co to jest Plancka Stała

Definicja z ang. Planck's constant, z niem. Plancksche Konstante.

Co to znaczy: zwana także kwantem działania, znak: h. Jedna z fundamentalnych stałych fizycznych. Występuje w równaniach mechaniki kwantowej. W pierwszej kolejności w równaniach opisujących związek własności korpuskularnych i falowych cząsteczek. Cząsteczce o pędzie p można przypisać długość fali de Broglie`a: Fala elektromagnetyczna o częstotliwości jest zbiorem fotonów, każdy o energii : E = hv = ħω (*) Tę liczba energii tytułujemy kwantem energii. Energia drgań sieci krystalicznej jest także skwantowana, wyraża się tym samym wzorem (*), kwant ten tytułujemy fononem. Definicje kwantu energii użył po raz pierwszy Max Planck (1900) przy wyprowadzeniu prawa promieniowania Plancka. Wartość stałej Plancka wynosi: h = 6,62491 · 10-34 Js Stosowana jest także stała "h kreślone": Stała ta jest naturalną jednostką momentu pędu (krętu) i momentu własnego, spinu cząstek i atomów. W teorii Bohra atomu wodoru wartość momentu pędu elektronu na orbicie wynosi: L = nħ (n = 1, 2, ... ). Jeżeli mówimy, iż spin elektronu wynosi , to oznacza, iż jego wartość = . Por. ZASADA NIEOKREŚLONOŚCI HEISENBERGA

Czym jest STAŁA PLANCKA znaczenie w Słownik fizyka S .