Słownik SPIN JĄDRA ATOMOWEGO co to znaczy? Słownik a więc spin s. Ruch nukleonu ( nukleony) w.

Czy przydatne?

Co to jest Atomowego Jądra Spin

Definicja z ang. SPIN atomic nucleus, z niem. SPIN Atomkern.

Co to znaczy: Proton i neutron mają własny okres pędu, a więc spin s. Ruch nukleonu ( nukleony) w jądrze opisywany jest orbitalnym momentem pędu l. Całkowity okres pędu nukleonu wynosi j = l +s. Okres pędu jądra J jest sumą wektorową momentów pędu nukleonów: Spinem jądra J tytułujemy max. wartość rzutu J na zaznaczony kierunek J = Mjħ Mj = Parzysta wielokrotność , gdy J całkowite, Mj = nieparzysta wielokrotność , gdy J połówkowe. Kwantyzacja przestrzenna dla Jądra składające się z nieparzystej liczby nukleonów mają spin połówkowy i są fermionami. Jądra składające się z parzystej liczby nukleonów, mają J całkowity i są bozonami. Nukleony (osobno protony, osobno neutrony) mają tendencje do łączenia się w pary, których wypadkowy spin = 0. Do spinu całego jądra dają wkład nukleony, które nie mają pary. W ten sposób jądra o parzystym Z i parzystym N mają spin = 0 (w stanie fundamentalnym). Jądra, dla których J ≠ 0, posiadają magnetyczny okres dipolowy μj = γjħJ = gjμjJ. γj - jądrowy relacja giromagnetyczny; gj - jądrowy czynnik "g"; μj - magneton jądrowy

Czym jest SPIN JĄDRA ATOMOWEGO znaczenie w Słownik fizyka S .