Słownik SPIN ELEKTRONU co to znaczy? Słownik spinowy okres pędu elektronu dla elektronu . Ze.

Czy przydatne?

Co to jest Elektronu Spin

Definicja z ang. electron spin, z niem. Elektronenspin.

Co to znaczy: Odpowiednio z teorią Paula Diraca (1928), spinowy okres pędu elektronu dla elektronu . Ze spinowym momentem pędu Ls związany jest spinowy okres magnetyczny μs Spinowy okres magnetyczny jest skwantowany przestrzennie. W polu magnetycznym B skierowanym wzdłuż osi z, rzut Ls na oś z wynosi Lsz = msħ ms - spinowa magnetyczna liczba kwantowa, która przyjmuje wartości Mnożnik . we wzorze (*) wynika z rozważań mechaniki kwantowej; w zależności pomiędzy orbitalnym momentem magnetycznym i orbitalnym momentem pędu występuje inny mnożnik

Czym jest SPIN ELEKTRONU znaczenie w Słownik fizyka S .