Słownik SPEKTROMETRIA MASOWA co to znaczy? Słownik sporą dokładnością, badaniem składu izotopowego.

Czy przydatne?

Co to jest Masowa Spektrometria

Definicja z ang. Mass spectrometry, z niem. Die Massenspektrometrie.

Co to znaczy: zajmuje się: wyznaczaniem mas atomów z sporą dokładnością, badaniem składu izotopowego pierwiastków. Znajduje szerokie wykorzystanie w fizyce, chemii, biologii, geologii. Do wyznaczenia mas stosuje się spektrometry masowe: - statyczne, gdzie wiązka jonów o różnych wartościach ładunku właściwego jest rozdzielana poprzez odchylanie w polach magnetycznym B i elektrycznym E, - dynamiczne, gdzie wyznacza się: częstość cyklotronową, czas przelotu albo bada drgania jonów w zmiennych polach elektrycznych i magnetycznych. W skład spektrometru masowego wchodzą: - źródło jonów; badana substancja musi być zjonizowana, a w dalszym ciągu jest formowana wiązka jonów, - analizator rozdzielający jony o różnym , - detektor wykrywający prądy jonowe. Detektorem może być emulsja fotograficzna albo kolektory jonów z urządzeniami wzmacniającymi i rejestrującymi, - pompy próżniowe utrzymujące próżnię we wnętrzu spektrometru. Spektrometry statyczne: - SPEKTROMETR J. THOMPSONA (1913). - Wiązka jonów promieni kanalikowych przechodziła poprzez pole E i B, . W rezultacie odchyleń na płycie fotograficznej uzyskiwano parabole, których kształt zależał od stsunku . Thompson stwierdził istnienie izotopów 20Ne i 22Ne. - SPEKTROMETR F. ASTONA (1919). Wiązka jonów (o różnych prędkościach) jest odchylana w polu E, a w dalszym ciągu w prostopadłym polu B. W spektrometrze tym uzyskano zogniskowanie jonów o tym samym (i różnych prędkościach) w płaszczyźnie ogniskowej, gdzie umieszczono płytę fotograficzną rejestrującą widmo masowe. - SPEKTROMETR BAINBRIDGE´A. W spektrometrze tym zastosowano selektor prędkości, gdzie E⊥B są tak dobrane, aby siły Fe + Fm = 0, qE= = qvB. Poprzez filtr przejdą jony mające szybkość . Wiązka jonów wchodzi w region pola magnetycznego B´, gdzie zatacza półokrąg o promieniu . Jony o różnej masie zataczają okręgi o różnym promieniu, dając inny ślad na płycie fotograficznej, w ten sposób rejestrowane jest widmo masowe. We współczesnych spektrometrach masowych do rejestracji widm masowych stosuje się powielacze elektronowe i analizatory impulsów elektrycznych

Czym jest SPEKTROMETRIA MASOWA znaczenie w Słownik fizyka S .