Słownik SKRAPLANIE PARY co to znaczy? Słownik pary). - W trakcie s.p. wydziela się ciepło równe co.

Czy przydatne?

Co to jest Pary Skraplanie

Definicja z ang. Condensation, z niem. Kondensation.

Co to znaczy: (przemiana pary w ciecz, kondensacja pary). - W trakcie s.p. wydziela się ciepło równe co do wartości ciepłu parowania (w tej samej temp.). S.p. zachodzi w obecności ośrodków kondensacji, którymi mogą być jony i drobne cząsteczki ciała stałego. W razie nieobecności ośrodków kondensacji można doprowadzić parę do stanu pary przesyconej (przechłodzonej). Para przesycona ma w danej teperaturze większą gęstość niż para nasycona. Układ ciecz - para przesycona nie jest w stanie równowagi termodynamicznej i wspólnie z pojawieniem się ośrodków kondensacji reaguje skropleniem nadmiaru pary. Ta cecha pary przesyconej jest używana w fizyce jądrowej w komorach mgłowych

Czym jest SKRAPLANIE PARY znaczenie w Słownik fizyka S .