Słownik SKRAPLANIE GAZÓW. co to znaczy? Słownik się skroplić jest obniżenie jego temp. poniżej temp.

Czy przydatne?

Co to jest Gazów Skraplanie

Definicja z ang. Gas liquefaction., z niem. Gasverflüssigung..

Co to znaczy: Warunkiem na to aby gaz faktyczny dał się skroplić jest obniżenie jego temp. poniżej temp. krytycznej i temp. inwersji: T < Tkryt. ( izotermy gazu rzeczywistego), T < Ti ( zdarzenie Joule´a-Thomsona). Można to osiągnąć następującymi sposobami: - Sposób KASKADOWA - a) na początku skraplamy gaz, który da się skroplić w temp. pokojowej stosując adekwatnie wysokie ciśnienie; b) skroplony gaz zmuszamy do gwałtownego wrzenia pod obniżonym ciśnieniem; temp. skroplonego gazu obniża się; c) oziębionej cieczy używamy do oziębienia kolejnego gazu, który w tej niższej temp. może być skroplony. Sposób kaskadowa została zastosowana w r. 1883 poprzez Z.F. Wróblewskiego i K.S. Olszewskiego w Krakowie do skroplenia powietrza (pierwotnym gazem w kaskadzie był etylen). - Sposób W. HAMPSONA I K. LINDEGO - skraplarka tego typu działa na zasadzie zjawiska Joule´a Thomsona. Wstępnym warunkiem działania skraplarki jest obniżenie temp. gazu poniżej temp. inwersji. W razie wodoru i helu wymaga to wstępnego ochłodzenia do 192,7 K (H2) i 23,6 K (He). Kompresor spręża gaz do wysokiego ciśnienia. Gaz jest ochładzany w chłodnicy do temp. otoczenia. Sprężony i na pewien czas ochłodzony gaz przez wymiennik ciepła trafia do zaworu Joule´a-Thomsona, gdzie ulega oziębieniu. Oziębiony gaz wraca do wymiennika ciepła, ochładzając kolejną porcję gazu. Kompresor zasysa gaz i cykl się zamyka. Po pewnym czasie działania krążący gaz ochładza się tak, iż po przejściu poprzez zawór Joule´a-Thomsona skrapla się i zbiera w formie cieczy w zbiorniku dolnym. Zapas gazu jest uzupełniany z doprowadzenia z zewnętrznego zbiornika. Sposób Hampsona-Lindego jest stosowana przemysłowo do skraplania powietrza i dalej sposobem destylacji frakcjonowanej do uzyskania skroplonego azotu i tlenu. W urządzeniach nadprzewodnikowych ( nadprzewodnictwo) do uzyskania niskich temperatur używa się skroplonego azotu i helu

Czym jest SKRAPLANIE GAZÓW znaczenie w Słownik fizyka S .