Słownik SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE co to znaczy? Słownik jonizującego jest promieniowanie kosmiczne.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórcze Skażenia

Definicja z ang. RADIOACTIVE CONTAMINATION, z niem. Radioaktive Verseuchung.

Co to znaczy: Naturalnym źródłem promieniowania jonizującego jest promieniowanie kosmiczne. Poprzez ciało człowieka w każdej sekundzie przenika ok. 30 cząstek promieniowania kosmicznego (na powierzchni Ziemi). Dawka ta rośnie wspólnie z wysokością. Promieniowanie kosmiczne w zetknięciu z atmosferą Ziemi produkuje w reakcjach jądrowych promieniotwórcze izotopy obecne w atmosferze, na przykład: 3H, 7Be, 14C. Innym źródłem promieniowania są pierwiastki promieniotwórcze występujące w skorupie ziemskiej. To są pierwiastki z szeregów promieniotwórczych (pierwiastki ciężkie - Z > 82). Uran i tor obecne są w śladowych ilościach w skałach i glebie; mniej w skałach osadowych, więcej w granicie. W procesach przemian promieniotwórczych powstają izotopy gazu szlachetnego radonu: 222Rn, 220Rn. Gazy te migrują do atmosfery, dając średnią aktywność (w Polsce) 20 BQ/m3. Stężenie radonu w pomieszczeniach zamkniętych jest średnio 10 razy wyższe. Stężenie to może być większe w kopalniach głębinowych. Praktycznie wszędzie w glebie, minerałach, pożywieniu aktualny jest promieniotwórczy izotop potasu 40K. Znajduje się także w ciele człowieka. Cywilizacyjne źródła promieniowania to: aparaty rentgenowskie, akceleratory, urządzenia wykorzystujące izotopy promieniotwórcze, reaktory jądrowe, wybuchy jądrowe i termojądrowe, zakłady wzbogacania paliwa jądrowego, zakłady przerobu paliwa jądrowego

Czym jest SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE znaczenie w Słownik fizyka S .