Słownik SIŁY CENTRALNE co to znaczy? Słownik dwie cząstki przyciągające się albo odpychające.

Czy przydatne?

Co to jest Centralne Siły

Definicja z ang. FORCE CENTRAL, z niem. FORCE CENTRAL.

Co to znaczy: siły skierowane wzdłuż linii łączącej dwie cząstki przyciągające się albo odpychające. Wartości sił grawitacyjnych i elektrostatycznych działających między dwiema cząstkami (punktami materialnymi) pozostającymi w spoczynku można opisać równaniem: Takie siły nazywa się s.c. odwrotnie proporcjonalnymi do kwadratu odległości. Jeżeli jeden z punktów materialnych znajduje się w początku układu współrzędnych, a drugi w odległości to siła przyciągania działająca na drugi pkt. materialny wynosi: gdzie - wektor jednostkowy w kierunku r. Stała C dla siły grawitacyjnej: C = -GM1M2; G = 6,67 · 10-11m2/kgs2 Dla siły elektrostatycznej (w układzie jednostek SI): Symbol (+) odpowiada odpychaniu się ładunków jednoimiennych, a symbol (-) przyciąganiu się ładunków różnoimiennych

Czym jest SIŁY CENTRALNE znaczenie w Słownik fizyka S .