Słownik SIŁY BEZWŁADNOŚCI co to znaczy? Słownik pojawiające się w przyśpieszonych (nieinercjalnych.

Czy przydatne?

Co to jest Bezwładności Siły

Definicja z ang. FORCE OF INERTIA, z niem. FORCE TRÄGHEITS.

Co to znaczy: siły pozorne albo pseudosiły pojawiające się w przyśpieszonych (nieinercjalnych) układach odniesienia. Jeżeli układ odniesienia porusza się ruchem postępowym z przyśpieszeniem a, to wartość s.b. działającej na przedmiot o masie m znajdujący się w tym układzie można wyrazić wzorem: Działanie tej siły odczuwa jedynie obserwator znajdujący się w układzie nieinercjalnym. Dla tak zwany obserwatora nieruchomego siła ta nie istnieje. Dlatego nazywa się ona siłą pozorną albo pseudosiłą bezwładności. Jeżeli przedmiot (obserwator) znajduje się w windzie poruszającej się w kierunku pionowym, to może on odczuwać przeciążenie albo pomniejszenie siły ciężkości w zależności od zwrotu wektora przyśpieszenia, z jakim porusza się winda. Jeżeli a = g, to obserwator znajduje się w stanie nieważkości. Do s.b. zalicza się siły pozorne występujące w obracających się układach odniesienia, które także są układami nieinercjalnymi.
W układach obracających się występują: siła odśrodkowa FCF i siła Coriolisa FC

Czym jest SIŁY BEZWŁADNOŚCI znaczenie w Słownik fizyka S .