Słownik SILNIK CIEPLNY co to znaczy? Słownik ciepła wytwarza energię mechaniczną w formie pracy. S.

Czy przydatne?

Co to jest Cieplny Silnik

Definicja z ang. ENGINE HEAT, z niem. MOTOR HEAT.

Co to znaczy: urządzenie, które kosztem dostarczanego ciepła wytwarza energię mechaniczną w formie pracy. S.c. działa na zasadzie termodynamicznego procesu cyklicznego. S.c. pobiera ciepło Q1 z grzejnika, oddaje ciepło Q2 do chłodnicy i wykonuje pracę Pośrodku jednego cyklu. Sprawność teoretyczna silnika cieplnego Największą sprawność ze wszystkich cykli termodynamicznych pracujących między temperaturami T1 (najwyższa) i T2 (najniższa) ma cykl Carnota. ηc zależy tylko od T1 i T2: Rzeczywiste s.c. pracują w cyklach nieodwracalnych i dlatego ich sprawność: η < ηc Fundamentalne typy s.c.: - silnik o spalaniu zewnętrznym, gdzie paliwo (węgiel, gaz, olej) jest spalane w palenisku, a gorące spaliny ogrzewają wodę i parę wodną w kotle. Para wodna o wysokim ciśnieniu i temp. jest substancją roboczą w silniku parowym tłokowym i w turbinie parowej. - silnik o spalaniu wewnętrznym, gdzie spalanie dzieje się we wnętrzu silnika, a spaliny są substancją roboczą. Do silników takich należą: silnik spalinowy niskoprężny, silnik spalinowy wysokoprężny, turbina spalinowa, silnik odrzutowy, silnik rakietowy

Czym jest SILNIK CIEPLNY znaczenie w Słownik fizyka S .