Słownik SIŁA ODŚRODKOWA co to znaczy? Słownik działająca na każdy przedmiot umieszczony w.

Czy przydatne?

Co to jest Odśrodkowa Siła

Definicja z ang. CENTRIFUGAL FORCE, z niem. Die Zentrifugalkraft.

Co to znaczy SIŁA ODŚRODKOWA: pseudosiła (siła bezwładności) działająca na każdy przedmiot umieszczony w obracającym się układzie odniesienia. Wartość s.o. wynosi: FCF = -mrω2 gdzie ω - szybkość kątowa ruchu układu odniesienia. Symbol (-) wskazuje kierunek siły FCF - od osi obrotu. W polu s.o. można określić energię potencjalną ciała, gdyż to jest pole zachowawcze. Jeżeli przyjąć, iż Ep = 0 dla r = 0 to W polu s.o. może być wykonana robota i s.o. może także wykonać pracę. Odpowiednikiem zastosowania s.o. jest wirówka, nazywana czasem centryfugą. Przyrząd ten może służyć do "odwirowania" cieczy albo do wytwarzania sporych przeciążeń. W układzie wirującym związanym z Ziemią s.o. skutkuje niewielką, zależną od szerokości geograficznej zmianę wartości i kierunku przyśpieszenia grawitacyjnego, a tym samym zmianę ciężaru ciał
Definicja SIŁY BEZWŁADNOŚCI:
Co to jest pseudosiły pojawiające się w przyśpieszonych (nieinercjalnych) układach odniesienia. Jeżeli układ odniesienia porusza się ruchem postępowym z przyśpieszeniem a, to wartość s.b. działającej na siła odśrodkowa co znaczy.
Definicja STATYSTYKA BOSEGO EINSTEINA:
Co to jest zobacz BOZONY siła odśrodkowa krzyżówka.
Definicja STATYSTYKA FERMIEGO DIRACA:
Co to jest zobacz FERMIONY siła odśrodkowa co to jest.
Definicja SZEREG (RODZINA) PROMIENIOTWÓRCZY:
Co to jest nuklidów) powstających kolejno w przemianach promieniotwórczych. Istnieją 4 s.p., których nazwy utworzono od najdłużej żyjącego w danym s.p. pierwiastka. Odpowiednio z regułami przesunięć Soddy´ego siła odśrodkowa słownik.
Definicja SILNIK SPALINOWY NISKOPRĘŻNY (CYKL OTTO):
Co to jest wewnętrznym. Mieszanka paliwa (benzyna) z powietrzem produkowana w gaźniku zasysana jest poprzez zawór wlotowy do wnętrza cylindra. Po sprężeniu następuje zapłon mieszanki poprzez przeskok iskry siła odśrodkowa czym jest.

Czym jest SIŁA ODŚRODKOWA znaczenie w Słownik fizyka S .