Słownik SIŁA NOŚNA STATYCZNA co to znaczy? Słownik na ciało zanurzone w płynie ( prawo Archimedesa.

Czy przydatne?

Co to jest Statyczna Nośna Siła

Definicja z ang. STATIC FORCE SUPPORT, z niem. STATIC FORCE SUPPORT.

Co to znaczy SIŁA NOŚNA STATYCZNA: siła związana z siłą wyporu działającą na ciało zanurzone w płynie ( prawo Archimedesa), pozwalająca na lot statkom powietrznym "lżejszym od powietrza", takim jak balony i sterowce. Balon napełniony ogrzanym powietrzem (Montgolfier) albo gazem "lżejszym od powietrza" może unosić się w powietrzu. Wartość siły nośnej wyrazi się wzorem: F↑ = W↑ - Q gdzie W↑ - siła wyporu; Q - ciężar powłoki balonu P i gazu wypełniającego powłokę. W↑ = Vρ1 g Q = P + ρ2Vg F↑ = V(ρ1 - ρ2)g - P gdzie: ρ1 - gęstość otaczającego balon powietrza, ρ2 - gęstość gazu wypełniającego balon
Definicja STAŁA GAZOWA:
Co to jest Dla n=1 mola gazu doskonałego, z równania Clapeyrona można obliczyć: Zwłaszcza równanie (*) jest spełnione dla gazu będącego w uwarunkowaniach normalnych temp. i ciśnienia: To = 273,16 K (0oC) po siła nośna statyczna co to jest.
Definicja STAŁA ROZPADU:
Co to jest ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO STAŁA SŁONECZNA - liczba energii dochodząca ze Słońca w formie promieniowania pośrodku 1 sekundy na 1m2 powierzchni ustawionej prostopadle do promieniowania w odległości od siła nośna statyczna definicja.
Definicja ŚRODEK MASY:
Co to jest S`M), którego położenie w układzie odniesienia (0xyz) jest określone w następujący sposób: dla układu N punktów materialnych: Dla układu złożonego z dwóch cząstek: albo dla cząstek leżących na osi x siła nośna statyczna co znaczy.
Definicja SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA:
Co to jest podtrzymujące przepływ prądu w obwodzie elektrycznym, zdolne do wytwarzania różnicy potencjałów pomiędzy dwoma punktami, nazywa się źródłem s.e. W obwodzie elektrycznym, przedstawionym na rysunku siła nośna statyczna słownik.
Definicja SKRAPLANIE PARY:
Co to jest ciecz, kondensacja pary). - W trakcie s.p. wydziela się ciepło równe co do wartości ciepłu parowania (w tej samej temp.). S.p. zachodzi w obecności ośrodków kondensacji, którymi mogą być jony i siła nośna statyczna znaczenie.

Czym jest SIŁA NOŚNA STATYCZNA znaczenie w Słownik fizyka S .