Słownik SIŁA CORIOLISA co to znaczy? Słownik działająca na przedmiot poruszający się z prędkością.

Czy przydatne?

Co to jest Coriolisa Siła

Definicja z ang. The Coriolis force, z niem. Die Corioliskraft.

Co to znaczy: pseudosiła (siła bezwładności) działająca na przedmiot poruszający się z prędkością liniową v względem nieinercjalnego układu odniesienia obracającego się z prędkością, kątową ω. S.C. można wyrazić dzięki iloczynu wektorowego: Fs = 2mv × ω Jeżeli po tarczy wirującej z prędkością kątową ω przedmiot porusza się z prędkością v, to działa na niego siła Fc prostopadła do ω i do v. Gdyż Ziemia wiruje dokoła własnej osi z prędkością kątową gdzie T - doba gwiazdowa, jest ona nieinercjalnym układem odniesienia, gdzie pojawiają się siły bezwładności takie jak siła odśrodkowa i s. C. Siła ta skutkuje zmianę kierunku wiatrów (pasaty), wirowanie mas powietrza wokół centrum niżu albo wyżu atmosferycznego, zboczenie pocisków od prostoliniowego (w kierunku poziomym) toru, obrót płaszczyzny wahań wahadła Foucaulta. S.C. nie wykonuje pracy, gdyż kierunek jej działania jest zawsze prostopadły do kierunku przesunięcia

Czym jest SIŁA CORIOLISA znaczenie w Słownik fizyka S .