Słownik SIATKA DYFRAKCYJNA co to znaczy? Słownik rozmieszczonych w równych odstępach. W zasadzie s.

Czy przydatne?

Co to jest Dyfrakcyjna Siatka

Definicja z ang. The diffraction grating, z niem. Das Beugungsgitter.

Co to znaczy: N równoległych do siebie szczelin, rozmieszczonych w równych odstępach. W zasadzie s.d. jest powieleniem doświadczenia z dwiema szczelinami, a więc doświadczenia Younga ( interferencja światła). Kluczowa różnica bazuje na tym, iż poprzez s.d. może przechodzić znacząco więcej światła niż poprzez dwie szczeliny. Jeżeli a znaczy szerokość szczeliny, b - odległość miedzy szczelinami, to odległość środków sąsiednich szczelin d = a + b nazywa się stałą siatki. Odpowiednio z zasadą Huygensa każda szczelina w s.d. działa jak źródło fal wtórnych. Konstruując obwiednie różnych fal cząstkowych, można znaleźć kierunki odpowiadające promieniom fal ugiętych. Podobnie jak przy interferencji na dwóch szczelinach, warunek ugięcia można napisać w formie: gdzie Γ - różnica dróg, d - stała siatki. Fale przechodzące poprzez szczeliny będą drgać w zgodnych fazach i będą się wzmacniać wtedy, gdy różnica dróg będzie równa całkowitej wielokrotności długości fali: Γ = mλ, m = 0, 1, 2, 3, ... Położenie maksimów interferencyjnych jest dane wzorem: d sin Θ= mλ gdzie m - rząd widma. W praktyce źródło światła białego Z oświetla szczelinę umieszczoną w ognisku soczewki. Wytworzona w ten sposób wiązka promieni równoległych (fala płaska) pada na s.d. Druga soczewka ogniskuje światło na ekranie. Część światła przechodzi poprzez siatkę bez zakłóceń, tworząc centralne maksimum zerowego rzędu. Pozostała część światła będzie uginana, tworząc serię maksimów wyższych rzędów. Światło o różnych długościach fal jest uginane pod wieloma kątami i maksima wyższych rzędów rozciągają się w widma. Każde widmo złożona jest z serii monochromatycznych obrazów szczeliny, nie mniej jednak obraz o barwie niebieskiej znajduje się bliżej środka, a obraz o barwie czerwonej dalej. Tylko prążek zerowego rzędu pozostaje biały. S.d. może służyć do wyznaczania długości fali świetlnej. Można jej także korzystać do rozszczepiania światła w różnego rodzaju przyrządach spektralnych

Czym jest SIATKA DYFRAKCYJNA znaczenie w Słownik fizyka S .