Słownik SERIE WIDMOWE. co to znaczy? Słownik linie widmowe grupują się w charakterystyczne s.w.

Czy przydatne?

Co to jest Widmowe Serie

Definicja z ang. SERIE spectral., z niem. SERIE Spektraldaten..

Co to znaczy: Obserwowane w widmie emisyjnym wodoru linie widmowe grupują się w charakterystyczne s.w. Korzystając z wyrażenia na energię elektronu z teorii Bohra atomu wodoru i z zależności otrzymuje się wzór na liczbę falową emitowanego poprzez atom wodoru promieniowania - stała Rydberga, me - masa spoczynkowa elektronu, e - ładunek elementarny ε0 - przenikalność elektryczna próżni, h - stała Plancka, c - szybkość światła. Teorię Bohra można użytkować do atomów wodoropodobnych, tzn. jonów posiadających tylko 1 elektron, na przykład He+, Li++. Przeskokowi elektronów z orbit wyższych na określoną niższą towarzyszy emisja fotonów tworzących serię linii widmowych o liczbach falowych opisywanych wzorem (*) n = 1, m = 2, 3, 4, ... seria Lymana; z racji na sporą energię linie tej serii są obserwowane w nadfiolecie, n = 2, m = 3, 4, 5, ... seria Balmera; 4 pierwsze linie tej serii są obserwowane w świetle widzialnym, n = 3, m = 4, 5, 6, ... seria Paschena; seria obserwowana w podczerwieni, n = 4, m = 5, 6, 7, ... seria Bracketta; podczerwień, n = 5, m = 6, 7, 8, ... seria Pfunda; podczerwień, n = 6, m = 7, 8, 9, ... seria Humphreysa; podczerwień

Czym jest SERIE WIDMOWE znaczenie w Słownik fizyka S .