Słownik RZUT UKOŚNY co to znaczy? Słownik jednorodnym polu grawitacyjnym. Jeżeli pkt. materialny.

Czy przydatne?

Co to jest Ukośny Rzut

Definicja z ang. THROW oblique, z niem. WERFEN schräg.

Co to znaczy: ruch złożony odbywający się w jednorodnym polu grawitacyjnym. Jeżeli pkt. materialny (pocisk) wyrzucić z prędkością początkową v0 pod kątem α do poziomu, to będzie się on poruszał ruchem jednostajnym w kierunku poziomym z prędkością vx, wykonując równocześnie rzut pionowy z prędkością początkową vy0 = v0sin α. Równania ruchu (parametryczne równania toru) są następujące: x = v0t cosα Rugując wyznacznik t (czas) z równań ruchu otrzymuje się następujące równanie toru, który jest parabolą: Max. osiągnięta wysokość (vy = 0): Zasięg rzutu (yy = 0): Dla określonej prędkości początkowej zasięg jest największy przy kącie α = 45°. Dla kątów większych i mniejszych od 45° zasięg jest mniejszy. Ten sam zasięg osiąga się dla kątów rzutu: α < 45° (tor płaski) i α` = 90° - (tor stromy). Jeżeli uwzględnić opór powietrza, to tor nie jest symetryczny względem normalnej przechodzącej poprzez wierzchołek i nazywa się krzywą balistyczną

Czym jest RZUT UKOŚNY znaczenie w Słownik fizyka R .