Słownik RURA PRANDTLA co to znaczy? Słownik prędkości przepływu gazu. Dzięki r.P. mierzy się.

Czy przydatne?

Co to jest Prandtla Rura

Definicja z ang. PIPE Prandtl, z niem. PIPE Prandtl.

Co to znaczy: rura wykorzystywana do pomiaru prędkości przepływu gazu. Dzięki r.P. mierzy się różnicę ciśnień: dynamicznego i statycznego. Stosując równanie Bernoulliego do punktów a i b otrzymujemy: gdzie ρ1 - gęstość cieczy w manometrze cieczowym, ρ - gęstość gazu

Czym jest RURA PRANDTLA znaczenie w Słownik fizyka R .