Słownik RURA KUNDTA co to znaczy? Słownik rozchodzenia się podłużnych fal sprężystych w ciałach.

Czy przydatne?

Co to jest Kundta Rura

Definicja z ang. Kundt's Tube, z niem. Kundt'schen Rohr.

Co to znaczy RURA KUNDTA: przyrząd pozwalający zmierzyć szybkość rozchodzenia się podłużnych fal sprężystych w ciałach stałych. Pręt umocowany w połowie swej długości jest pobudzany do drgań podłużnych. Zamocowany na jednym końcu pręta lekki tłoczek emituje falę akustyczną do wnętrza rury szklanej, zamkniętej na drugim końcu tłokiem. Fala odbita od tłoka interferuje z falą padającą. Wskutek tej interferencji w powietrzu zamkniętym w rurze powstaje stojąca fala akustyczna. By uwidocznić położenia węzłów i strzałek fali stojącej, umieszcza się we wnętrzu rury niewielką liczba pyłu korkowego. W miejscach strzałek fali stojącej pył zostaje "wydmuchany", tworząc charakterystyczne figury umożliwiające bezpośredni pomiar odległości l pomiędzy strzałkami, równej połowie długości fali dźwiękowej λp w powietrzu: gdzie vp - szybkość dźwięku w powietrzu, f - częstotliwość fali stojącej w pręcie. Długość pręta L jest równa połowie długości fali λ w pręcie: Porównując prawe strony równań otrzymuje się wyrażenie na szybkość rozchodzenia się fal sprężystych w pręcie: W ten sposób, znając szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu, można wyznaczyć szybkość rozchodzenia się podłużnej fali dźwiękowej w materiale, z którego zrobiony jest pręt
Definicja RADAR:
Co to jest radiolokatora, pochodząca od angielskiej nazwy radio direction and ranging. Nadawczo odbiorcze urządzenie elektroniczne do wykrywania i wyznaczania współrzędnych obiektów latających, morskich i rura kundta co znaczy.
Definicja RADIOTELESKOP:
Co to jest wykorzystywane do wykrywania i analizy fal radiowych emitowanych poprzez źródła znajdujące się we Wszechświecie. Zwykle kluczową częścią r. jest spory reflektor paraboloidalny skupiający fale radiowe rura kundta krzyżówka.
Definicja RÓWNANIE RUCHU:
Co to jest współrzędnych albo pędu poruszającego się ciała. Przykład r.r.: - równanie ruchu jednostajnie przyśpieszonego;x = v0t - parametryczne równania rzutu poziomego. Regularnie r.r. mają ogólniejszą postać rura kundta co to jest.
Definicja REZONANS AKUSTYCZNY:
Co to jest gwałtownego wzrostu amplitudy drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów gazu), jeżeli częstotliwość fal akustycznych, które je powodują, zbliża się do częstotliwości rezonansowych tych rura kundta słownik.
Definicja REFRAKCJA ASTRONOMICZNA:
Co to jest zobacz OPTYKA OŚRODKÓW NIEJEDNORODNYCH rura kundta czym jest.

Czym jest RURA KUNDTA znaczenie w Słownik fizyka R .