Słownik RUCH co to znaczy? Słownik położenia jednego obiektu względem drugiego, który umownie.

Czy przydatne?

Co to jest Ruch

Definicja z ang. MOTION, z niem. BEWEGUNG.

Co to znaczy: zdarzenie opierające na zmianie położenia jednego obiektu względem drugiego, który umownie przyjęto za spoczywający. Z przedmiotem "spoczywającym" wiążemy tak zwany układ odniesienia. Gdyż ustalenie układu odniesienia jest dowolne, r. ciała może być opisywany w różny sposób. Dobrym odpowiednikiem może być opis r. planety (na przykład Marsa) z punktu widzenia układu heliocentrycznego ( heliocentryczny schemat układu planetarnego) albo geocentrycznego ( geocentryczny schemat układu planetarnego). Różnorodność opisu r. tego samego ciała w różnych układach odniesienia leży u podstaw względności r., która bazuje na stwierdzeniu, iż nie można wybrać bez względu spoczywającego układu odniesienia. W wybranym układzie odniesienia pkt. materialny może poruszać się po linii prostej albo wzdłuż dowolnej krzywej. Mówimy wtedy o r. prostoliniowym albo krzywoliniowym. Z drugiej strony zależność przebywanej drogi s od czasu t może być liniowa (r. jednostajny) albo nieliniowa (r. zmienny). Specjalnymi przypadkami r. zmiennego są ruchy (jednostajnie) przyśpieszone albo opóźnione. W razie ciał o zakończonych wymiarach (rozciągłych) można mówić o r. postępowym i obrotowym

Czym jest RUCH znaczenie w Słownik fizyka R .