Słownik RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY co to znaczy? Słownik pkt. materialny jest liniową funkcją.

Czy przydatne?

Co to jest Prostoliniowy Jednostajny Ruch

Definicja z ang. Rectilinear uniform motion, z niem. Geradlinig gleichförmige Bewegung.

Co to znaczy: ruch, gdzie droga przebywana poprzez pkt. materialny jest liniową funkcją czasu. Innymi słowami, w równych odstępach czasu są przebywane równe drogi. S = S0 + vt Zależność drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym Jeżeli droga S0 przebyta poprzez ciało do chwili rozpoczęcia pomiaru czasu nie jest ważna, to wzór na drogę przyjmuje postać: s = vt albo Δs = vΔt gdzie s i t są odpowiadającymi sobie przyrostami drogi i czasu. Rozmiar wektorowa , której wartość jest równa przyrostowi drogi przypadającemu na jednostkę czasu nazywa się prędkością. W r.j.p. szybkość jest stałym wektorem zarówno co do kierunku, jak i wartości liczbowej. Dlatego przeważnie opuszczamy znak wektora i traktujemy szybkość jak rozmiar skalarną. Jednostką prędkości w układzie SI jest . Inne stosowane w praktyce jednostki to

Czym jest RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY znaczenie w Słownik fizyka R .