Słownik RUCH DOWOLNY PROSTOLINIOWY. co to znaczy? Słownik drogi przebywanej poprzez pkt. materialny.

Czy przydatne?

Co to jest Prostoliniowy Dowolny Ruch

Definicja z ang. MOVE ANY straight., z niem. Verschieben Sie alle gerade..

Co to znaczy: W ruchu dowolnym (zmiennym) zależność drogi przebywanej poprzez pkt. materialny od czasu s = s(t) może mieć dowolną postać. Szybkość średnią w ruchu dowolnym definiuje się, podobnie jak w ruchu jednostajnym prostoliniowym, jako relacja przyrostu drogi do przyrostu czasu:(*) Szybkość chwilową (rzeczywistą) definiuje się jako granicę ilorazu różnicowego (*) przy , a więc pierwszą pochodną drogi względem czasu: Zależność prędkości od czasu w ruchu dowolnym prostoliniowym Rozmiar (wektorowa) równa liczbowo przyrostowi prędkości przypadającemu na jednostkę czasu nazywa się przyśpieszeniem średnim:(**) Granica ilorazu różnicowego (**) przy nazywa się przyśpieszeniem chwilowym (rzeczywistym): Przyśpieszenie jest więc pierwszą pochodną prędkości albo drugą pochodną drogi względem czasu. Nieskończenie małe przyrosty prędkości i drogi można wyrazić wzorami: dv = a(t)dt ds = v(t)dt Szybkość osiągnięta w skończonym (długim) przedziale czasu i przebyta pośrodku tego czasu droga wyrażą się w formie całek

Czym jest RUCH DOWOLNY PROSTOLINIOWY znaczenie w Słownik fizyka R .