Słownik RUCH CIAŁ WZDŁUŻ RÓWNI POCHYŁEJ co to znaczy? Słownik się ciała wyróżniamy: - ZSUWANIE SIĘ.

Czy przydatne?

Co to jest RUCH CIAŁ WZDŁUŻ RÓWNI POCHYŁEJ

Definicja z ang. MOVE ALONG THE BODIES Inclined Plane, z niem. Bewegen sich entlang der BODIES Schiefe Ebene.

Co to znaczy RUCH CIAŁ WZDŁUŻ RÓWNI POCHYŁEJ: w zależności od metody przemieszczania się ciała wyróżniamy: - ZSUWANIE SIĘ ciała wzdłuż równi pochyłej zachodzi pod wpływem siły F´, której wartość jest różnicą wartości składowej siły ciężkości, działającej wzdłuż równi F, i siły tarcia T: F
Definicja RUCHY BROWNA:
Co to jest chaotyczne ruchy cząsteczek zawiesiny w cieczy albo gazie odkryte poprzez R. Browna w r. 1827. Cząstki te można obserwować mikroskopem. Ruchy te wynikają ze zderzeń tych cząsteczek z molekułami ruch ciał wzdłuż równi pochyłej co znaczy.
Definicja REAKCJE JĄDROWE:
Co to jest atomowych zachodząca przy zderzeniu zapewniającym zbliżenie się na odległość mniejszą niż 10-15 m (zasięg sił jądrowych). Cząstki naładowane muszą zwalczyć odpychanie kulombowskie. Cząstki pozbawione ruch ciał wzdłuż równi pochyłej krzyżówka.
Definicja RÓWNIA POCHYŁA:
Co to jest którą stanowi płaska powierzchnia nachylona do poziomu pod kątem α. Siły występujące przy przesuwaniu ciała wzdłuż równi pochyłej Dzięki r.p. można przenieść ciało o masie M z poziomu niższego na ruch ciał wzdłuż równi pochyłej co to jest.
Definicja ROZDZIELANIE IZOTOPÓW.:
Co to jest jest uzyskanie czystych albo wzbogacenia substancji w jeden, wybrany izotop. Gdyż właściwości chemiczne izotopów jednego pierwiastka są praktycznie takie same, do rozdzielania izotopów stosuje się ruch ciał wzdłuż równi pochyłej słownik.
Definicja REZONANS AKUSTYCZNY:
Co to jest gwałtownego wzrostu amplitudy drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów gazu), jeżeli częstotliwość fal akustycznych, które je powodują, zbliża się do częstotliwości rezonansowych tych ruch ciał wzdłuż równi pochyłej czym jest.

Czym jest RUCH CIAŁ WZDŁUŻ RÓWNI znaczenie w Słownik fizyka R .