Słownik ROZDZIELANIE IZOTOPÓW. co to znaczy? Słownik czystych albo wzbogacenia substancji w jeden.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopów Rozdzielanie

Definicja z ang. Isotope separation., z niem. Isotopen-Trennung..

Co to znaczy ROZDZIELANIE IZOTOPÓW.: Celem r.i. zotopów jest uzyskanie czystych albo wzbogacenia substancji w jeden, wybrany izotop. Gdyż właściwości chemiczne izotopów jednego pierwiastka są praktycznie takie same, do rozdzielania izotopów stosuje się sposoby molekularno kinetyczne, gdzie zachowanie się izotopu zależy od masy (izotopy różnią się masą). - PRZEPUSZCZANIE GAZÓW Poprzez PRZEGRODY POROWATE. - Mieszanina izotopowa w formie gazu jest zmuszana wysokim ciśnieniem do przejścia poprzez porowatą przeszkodę. Izotop lżejszy przechodzi trochę szybciej niż izotop ciężki; następuje więc wzbogacenie. Aby uzyskać znaczne wzbogacenie należy mechanizm ten powtórzyć wielokrotnie, co pochłania spore ilości energii. Sposób ta była użytkowana do wzbogacenia naturalnego uranu w izotop 235U na skalę przemysłową (USA, w okresie II wojny światowej). Gazem był UF6 (sześciofluorek uranu). - TERMODYFUZJA. - W kolumnie termodyfuzyjnej utrzymywana jest różnica temperatur: środek ogrzewany do T1, zewnętrze chłodzone do T2, T1 > T2. Gaz znajdujący się w kolumnie podlega mechanizmom dyfuzji i konwekcji, wskutek których w górnej części kolumny wzrasta stężenie lżejszego izotopu, a w dolnej - cięższego. Podtrzymywanie różnicy temperatur wymaga sporych ilości energii. Metodę tę stosowano do rozdzielania izotopów He, O, Ne, Cl, Kr. - ELEKTROLIZA - sposób użytkowana na skalę przemysłową do otrzymywania ciężkiej wody, D2O ( deuter). W okresie elektrolizy wody w stan gazowy łatwiej przechodzi lżejszy izotop wodoru H. W elektrolicie pozostaje cięższy izotop D. Z początkowej ilości elektrolitu należy zostawić 1/10 do 1/20. Ta pozostałość jest już wzbogacona. Po przeprowadzeniu tego procesu 5-6 razy uzyskuje się prawie czystą ciężką wodę D2O. Zużycie energii elektrycznej na elektrolizę jest spore (ok. 150 MWh/1 kg D2O). - ULTRAWIRÓWKA. - W okresie wirowania, w konsekwencji działania siły odśrodkowej, w fazie gazowej następuje częściowe rozdzielenie izotopów; izotop cięższy dalej od osi obrotu, a izotop lżejszy bliżej osi obrotu. Celem uzyskania znaczącego wzbogacenia należy użytkować ultraszybkie obroty, co jest trudne technologicznie - Sposoby ELEKTROMAGNETYCZNE - polegają na separacji izotopów przez wpływ pola magnetycznego i elektrycznego na ruch jonów w próżni ( spektrometria masowa). Sposobem tą można rozdzielić każdy izotop, lecz w niewielkich ilościach. Sposób ta nie pasuje do zastosowań przemysłowych
Definicja REsubLIMACJA:
Co to jest mechanizm odwrotny do sublimacji, opierający na bezpośredniej przemianie pary w ciało stałe rozdzielanie izotopów. co znaczy.
Definicja REGUŁA DULONGA PETITA:
Co to jest zobacz CIEPŁO MOLOWE CIAŁ STAŁYCH rozdzielanie izotopów. krzyżówka.
Definicja REZYSTANCJA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO rozdzielanie izotopów. co to jest.
Definicja RÓWNOWAGA:
Co to jest fizycznego, gdzie na ten układ nie działają zewnętrzne siły i zewnętrzne momenty sił. Innymi słowami, suma wszystkich sił zewnętrznych przyłożonych do bryły jest równa zeru i suma wszystkich rozdzielanie izotopów. słownik.
Definicja RUCH:
Co to jest opierające na zmianie położenia jednego obiektu względem drugiego, który umownie przyjęto za spoczywający. Z przedmiotem spoczywającym wiążemy tak zwany układ odniesienia. Gdyż ustalenie układu rozdzielanie izotopów. czym jest.

Czym jest ROZDZIELANIE IZOTOPÓW znaczenie w Słownik fizyka R .