Słownik RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA co to znaczy? Słownik po zaburzeniu układ samoczynnie wraca do.

Czy przydatne?

Co to jest Termodynamiczna Równowaga

Definicja z ang. thermodynamic equilibrium, z niem. thermodynamischen Gleichgewichts.

Co to znaczy: własność układu polegająca na tym, iż po zaburzeniu układ samoczynnie wraca do stanu r.t. Stan układu znaczy stan statystycznie w najwyższym stopniu prawdopodobny. Stan równowagi układu określa się wówczas, gdy warunki zewnętrzne są stałe. Gaz wpuszczony do naczynia o ustalonej objętości po pewnym czasie samoczynnie wypełni całą objętość naczynia. To jest stan r.t. tego gazu. Powodem samoczynnego dążenia do r.t. są chaotyczne ruchy cząsteczek gazu. Rozpatrzmy dwa układy: A i B, z których każdy z osobna jest w r.t. Warunkiem utrzymania równowagi po skontaktowaniu termicznym obu układów jest równość temperatur; TA = TB

Czym jest RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA znaczenie w Słownik fizyka R .