Słownik RÓWNANIE VAN DER WAALSA co to znaczy? Słownik Cząsteczki gazu traktujemy jako sztywne kulki.

Czy przydatne?

Co to jest RÓWNANIE VAN DER WAALSA

Definicja z ang. Van der Waals equation, z niem. Van-der-Waals-Gleichung.

Co to znaczy RÓWNANIE VAN DER WAALSA: odnosi się do modelu gazu rzeczywistego. Cząsteczki gazu traktujemy jako sztywne kulki o objętości Vc. Dla n = 1 mola gazu skuteczna objętość Vef "dostępna" dla ruchu cząsteczek: Vef = V - b, b = 4NAVc NA - liczba Avogadro; NAVc - objętość zajmowana poprzez NA cząsteczek gazu. Mnożnik 4 wynika z uwzględnienia względnego ruchu cząsteczek. Cząsteczki oddziałują na siebie siłami przyciągającymi. We wnętrzu naczynia siły te równoważą się, z kolei przy ściankach wywołują stworzenie dodatkowego ciśnienia. Ciśnienie efektywne: a - zależy od rodzaju gazu pefVef = RT dla n = 1 mola: dla n moli: Na rysunku przedstawiono izotermy gazu otrzymane opierając się na r.V.d.W. Odcinek poziomy CE, odpowiadający skraplaniu pary, jest przeprowadzony tak, by pola nad i pod odcinkiem były równe. Dla T = Tkryt odcinek poziomy redukuje się do punktu o współrzędnych (pkr, Vkr). To jest pkt. krytyczny. Związek parametrów krytycznych (dla 1 mola gazu) ze stałymi a i b równania: R - stała gazowa
Definicja RÓWNOWAGA FAZOWA:
Co to jest kilku faz ( etap termodynamiczna). To jest możliwe w ustalonych uwarunkowaniach ciśnienia (p) i temp. (T). Zestaw tych punktów (p, T) tworzy krzywą r.f. Zespół tych krzywych to diagram fazowy równanie van der waalsa co znaczy.
Definicja RADAR:
Co to jest radiolokatora, pochodząca od angielskiej nazwy radio direction and ranging. Nadawczo odbiorcze urządzenie elektroniczne do wykrywania i wyznaczania współrzędnych obiektów latających, morskich i równanie van der waalsa krzyżówka.
Definicja RÓWNANIE BERNOULLIEGO:
Co to jest poprzez D. Bernoulliego w 1738 r. fundamentalne prawo mechaniki płynów wynika z twierdzenia o pracy i energii, które mówi: Robota wykonana poprzez wypadkową siłę działającą na układ jest równa równanie van der waalsa co to jest.
Definicja RADIO:
Co to jest wykorzystywane do wysyłania i odbioru fal radiowych. Drgania elektryczne o częstotliwościach akustycznych wytworzone poprzez odpowiedni przetwornik (mikrofon, magnetofon, gramofon), po odpowiednim równanie van der waalsa słownik.
Definicja RACJONALIZACJA UKŁADU JEDNOSTEK:
Co to jest zobacz WIELKOŚCI FIZYCZNE równanie van der waalsa czym jest.

Czym jest RÓWNANIE VAN DER WAALSA znaczenie w Słownik fizyka R .