Słownik RÓWNANIE TORU co to znaczy? Słownik współrzędnych poruszającego się punktu materialnego, na.

Czy przydatne?

Co to jest Toru Równanie

Definicja z ang. EQUATION TRACK, z niem. GLEICHUNG TRACK.

Co to znaczy: wzajemna zależność od siebie współrzędnych poruszającego się punktu materialnego, na przykład: - równanie toru rzutu ukośnego (parabola) - przedstawione we współrzędnych biegunowych równanie toru (orbity) ciała poruszającego się pod wpływem siły centralnej (ogólne równanie krzywych stożkowych); r - promień wodzący, φ - azymut, e - mimośród orbity, s - stała określająca rozmiary krzywej. Równanie opisuje 4 rodzaje krzywych: 1) okrąg, e = 0 2) elipsa, 0 < e < 1 3) parabola, e = 1 4) hiperbola, e > 1

Czym jest RÓWNANIE TORU znaczenie w Słownik fizyka R .