Słownik RÓWNANIE TORU co to znaczy? Słownik współrzędnych poruszającego się punktu materialnego, na.

Czy przydatne?

Co to jest Toru Równanie

Definicja z ang. EQUATION TRACK, z niem. GLEICHUNG TRACK.

Co to znaczy RÓWNANIE TORU: wzajemna zależność od siebie współrzędnych poruszającego się punktu materialnego, na przykład: - równanie toru rzutu ukośnego (parabola) - przedstawione we współrzędnych biegunowych równanie toru (orbity) ciała poruszającego się pod wpływem siły centralnej (ogólne równanie krzywych stożkowych); r - promień wodzący, φ - azymut, e - mimośród orbity, s - stała określająca rozmiary krzywej. Równanie opisuje 4 rodzaje krzywych: 1) okrąg, e = 0 2) elipsa, 0 < e < 1 3) parabola, e = 1 4) hiperbola, e > 1
Definicja RUCH OBROTOWY.:
Co to jest materialne składające się na bryłę sztywną poruszają się normalnie z wieloma prędkościami liniowymi. Wielkością stałą w jednostajnym r.o. bryły sztywnej jest szybkość kątowa ω . Z racji na zależność równanie toru co znaczy.
Definicja REAKCJE GIROSKOPOWE.:
Co to jest prędkością kątową Ω oś obrotu bryły wirującej z prędkością ω0, należy działać parą sił o momencie prostopadłym do osi obrotu. Zmiana kierunku wektora krętu (a tym samym kierunku osi obrotu) w równanie toru krzyżówka.
Definicja ROK ŚWIETLNY:
Co to jest odległość, jaką światło przebywa pośrodku 1 roku. 1 r.św. = 9,461 . 1015 m = 63240 j.a. (zobacz paralaksa, parsek). Najbliższa gwiazda Proxima Centauri znajduje się w odległości 4,28 lat św. od Słońca równanie toru co to jest.
Definicja RÓWNANIE SCHRÖDINGERA:
Co to jest równanie różniczkowe mechaniki kwantowej. To jest równanie falowe dla fal de Broglie´a. Stan układu kwantowego określony jest poprzez funkcję falową Ψ = Ψ(, t), zależną od położenia i czasu t. W równanie toru słownik.
Definicja RÓWNOWAGA:
Co to jest fizycznego, gdzie na ten układ nie działają zewnętrzne siły i zewnętrzne momenty sił. Innymi słowami, suma wszystkich sił zewnętrznych przyłożonych do bryły jest równa zeru i suma wszystkich równanie toru czym jest.

Czym jest RÓWNANIE TORU znaczenie w Słownik fizyka R .