Słownik RÓWNANIE PRYZMATU. co to znaczy? Słownik ulega odchyleniu. Bieg promienia świetlnego w.

Czy przydatne?

Co to jest Pryzmatu Równanie

Definicja z ang. EQUATION PRISM., z niem. GLEICHUNG PRISM..

Co to znaczy: Światło przechodząc poprzez pryzmat ulega odchyleniu. Bieg promienia świetlnego w pryzmacie R.p. to wzór na kąt odchylenia promienia świetlnego od poprzedniego kierunku: ε = (α + δ) - (β + γ) albo ε = α + δ - φ gdzie - kąt padania, φ - kąt łamiący pryzmatu. Odchylenie promienia zależy od wielkości kąta padania i osiąga wartość min. wtedy, gdy promień biegnie wewnątrz pryzmatu w kierunku prostopadłym do płaszczyzny przechodzącej poprzez krawędź łamiącą pryzmatu i połowiącej kąt łamiący. Wtedy spełnione są następujące zależności: α = δ i β = γ Zależności te można zastosować do pomiaru współczynnika załamania światła w materiale, z którego zrobiony jest pryzmat: gdzie n0 - współczynnik załamania światła w ośrodku otaczającym pryzmat (dla powietrza można przyjąć n0 = 1). Posługując się pryzmatem można wyznaczyć współczynnik załamania nie mierząc bezpośrednio kątów padania i załamania, które są normalnie trudne do zmierzenia. R.p.: ε = α + δ - φ można napisać w innej postaci dla cienkiego pryzmatu (klina), którego kąt łamiący jest mały. Dla małego kąta padania można zastąpić sinus kąta jego miarą łukową i napisać: α = nβ i δ = nγ wtedy: ε = n(β + γ) - φ = nφ - φ albo ε = (n - 1)φ Odchylenie promienia nie zależy od kąta padania, zależy tylko od kąta łamiącego φ i refrakcji (n - 1) materiału pryzmatu

Czym jest RÓWNANIE PRYZMATU znaczenie w Słownik fizyka R .