Słownik RÓWNANIE POISSONA co to znaczy? Słownik zobacz PRZEMIANY GAZOWE. Definicja Poissona.

Czy przydatne?

Co to jest Poissona Równanie

Definicja z ang. POISSON EQUATION, z niem. Poissongleichung.

Co to znaczy RÓWNANIE POISSONA: zobacz PRZEMIANY GAZOWE
Definicja REAKCJE GIROSKOPOWE.:
Co to jest prędkością kątową Ω oś obrotu bryły wirującej z prędkością ω0, należy działać parą sił o momencie prostopadłym do osi obrotu. Zmiana kierunku wektora krętu (a tym samym kierunku osi obrotu) w równanie poissona co to jest.
Definicja REKOMBINACJA:
Co to jest zobacz PÓŁPRZEWODNIK równanie poissona definicja.
Definicja RUCH DOWOLNY PROSTOLINIOWY.:
Co to jest zmiennym) zależność drogi przebywanej poprzez pkt. materialny od czasu s = s(t) może mieć dowolną postać. Szybkość średnią w ruchu dowolnym definiuje się, podobnie jak w ruchu jednostajnym równanie poissona co znaczy.
Definicja RADIO:
Co to jest wykorzystywane do wysyłania i odbioru fal radiowych. Drgania elektryczne o częstotliwościach akustycznych wytworzone poprzez odpowiedni przetwornik (mikrofon, magnetofon, gramofon), po odpowiednim równanie poissona słownik.
Definicja ROZDZIELANIE IZOTOPÓW.:
Co to jest jest uzyskanie czystych albo wzbogacenia substancji w jeden, wybrany izotop. Gdyż właściwości chemiczne izotopów jednego pierwiastka są praktycznie takie same, do rozdzielania izotopów stosuje się równanie poissona znaczenie.

Czym jest RÓWNANIE POISSONA znaczenie w Słownik fizyka R .