Słownik RÓWNANIE POISSONA co to znaczy? Słownik zobacz PRZEMIANY GAZOWE. Definicja Poissona.

Czy przydatne?

Co to jest Poissona Równanie

Definicja z ang. POISSON EQUATION, z niem. Poissongleichung.

Co to znaczy RÓWNANIE POISSONA: zobacz PRZEMIANY GAZOWE
Definicja ROZDZIELANIE IZOTOPÓW.:
Co to jest jest uzyskanie czystych albo wzbogacenia substancji w jeden, wybrany izotop. Gdyż właściwości chemiczne izotopów jednego pierwiastka są praktycznie takie same, do rozdzielania izotopów stosuje się równanie poissona co znaczy.
Definicja RUCHY BROWNA:
Co to jest chaotyczne ruchy cząsteczek zawiesiny w cieczy albo gazie odkryte poprzez R. Browna w r. 1827. Cząstki te można obserwować mikroskopem. Ruchy te wynikają ze zderzeń tych cząsteczek z molekułami równanie poissona krzyżówka.
Definicja RADAR:
Co to jest radiolokatora, pochodząca od angielskiej nazwy radio direction and ranging. Nadawczo odbiorcze urządzenie elektroniczne do wykrywania i wyznaczania współrzędnych obiektów latających, morskich i równanie poissona co to jest.
Definicja REZONANS MECHANICZNY:
Co to jest zobacz OSCYLATOR WYMUSZONY równanie poissona słownik.
Definicja REZONANS AKUSTYCZNY:
Co to jest gwałtownego wzrostu amplitudy drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów gazu), jeżeli częstotliwość fal akustycznych, które je powodują, zbliża się do częstotliwości rezonansowych tych równanie poissona czym jest.

Czym jest RÓWNANIE POISSONA znaczenie w Słownik fizyka R .