Słownik REZONANS AKUSTYCZNY co to znaczy? Słownik drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów.

Czy przydatne?

Co to jest Akustyczny Rezonans

Definicja z ang. acoustic resonance, z niem. akustische Resonanz.

Co to znaczy: zdarzenie gwałtownego wzrostu amplitudy drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów gazu), jeżeli częstotliwość fal akustycznych, które je powodują, zbliża się do częstotliwości rezonansowych tych oscylatorów. Model rezonatora Helmholtza Do analizy dźwięku można użyć zestawu kamertonów albo akustycznych rezonatorów Helmholtza. Rezonatorami takimi są puste metalowe kule o różnych średnicach. Badane fale dźwiękowe wchodzą do wnętrza rezonatora poprzez rurkę a, z kolei rurkę b umieszcza się w uchu i ustala się natężenie drgań. Jeśli jedna z częstotliwości widma fali będzie zgodna z częstotliwością rezonansową r drgań powietrza, wypełniającego wnętrze kuli, to amplituda tych drgań będzie na tyle spora, iż wzrośnie silnie głośność dźwięku. Częstotliwość rezonansowa r zależy od objętości V wnętrza kuli, długości l rurki a i powierzchni S jej przekroju poprzecznego: gdzie - szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu. Stosując rezonatory o różnych wartościach r można określić widmo częstotliwości dźwięku złożonego

Czym jest REZONANS AKUSTYCZNY znaczenie w Słownik fizyka R .