Słownik REZONANS AKUSTYCZNY co to znaczy? Słownik drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów.

Czy przydatne?

Co to jest Akustyczny Rezonans

Definicja z ang. acoustic resonance, z niem. akustische Resonanz.

Co to znaczy REZONANS AKUSTYCZNY: zdarzenie gwałtownego wzrostu amplitudy drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów gazu), jeżeli częstotliwość fal akustycznych, które je powodują, zbliża się do częstotliwości rezonansowych tych oscylatorów. Model rezonatora Helmholtza Do analizy dźwięku można użyć zestawu kamertonów albo akustycznych rezonatorów Helmholtza. Rezonatorami takimi są puste metalowe kule o różnych średnicach. Badane fale dźwiękowe wchodzą do wnętrza rezonatora poprzez rurkę a, z kolei rurkę b umieszcza się w uchu i ustala się natężenie drgań. Jeśli jedna z częstotliwości widma fali będzie zgodna z częstotliwością rezonansową r drgań powietrza, wypełniającego wnętrze kuli, to amplituda tych drgań będzie na tyle spora, iż wzrośnie silnie głośność dźwięku. Częstotliwość rezonansowa r zależy od objętości V wnętrza kuli, długości l rurki a i powierzchni S jej przekroju poprzecznego: gdzie - szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu. Stosując rezonatory o różnych wartościach r można określić widmo częstotliwości dźwięku złożonego
Definicja RÓWNOWAŻNIK DAWKI:
Co to jest H = DQ; jednostka Sv(siwert); ( dozymetria rezonans akustyczny co znaczy.
Definicja ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA:
Co to jest OBJĘTOŚCIOWA - zdarzenie opierające na zmianie objętości ciał ze wzrostem temp.. Ze wzrostem temp. rośnie intensywność ruchów cieplnych, co prowadzi do wzrostu objętości ciała. Wyjątkiem jest rezonans akustyczny krzyżówka.
Definicja RUCHY BROWNA:
Co to jest chaotyczne ruchy cząsteczek zawiesiny w cieczy albo gazie odkryte poprzez R. Browna w r. 1827. Cząstki te można obserwować mikroskopem. Ruchy te wynikają ze zderzeń tych cząsteczek z molekułami rezonans akustyczny co to jest.
Definicja REKOMBINACJA:
Co to jest zobacz PÓŁPRZEWODNIK rezonans akustyczny słownik.
Definicja RZUT PIONOWY:
Co to jest materialnego w jednorodnym polu grawitacyjnym. ( spadanie swobodne). - RZUT PIONOWY W DÓŁ - jest ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem g i prędkością początkową v0. Równania ruchu są rezonans akustyczny czym jest.

Czym jest REZONANS AKUSTYCZNY znaczenie w Słownik fizyka R .