Słownik REGUŁA FAZ GIBBSA co to znaczy? Słownik faz w stanie równowagi fazowej; n - liczbą.

Czy przydatne?

Co to jest Gibbsa Faz Reguła

Definicja z ang. Gibbs phase rule, z niem. Gibbs Phasenregel.

Co to znaczy REGUŁA FAZ GIBBSA: ustala zależność pomiędzy: f - liczbą faz w stanie równowagi fazowej; n - liczbą składników; s - liczbą stopni swobody układu, jest to liczbą parametrów stanu, które mogą się zamieniać z wyjątkiem siebie; s ≥ 0 f + s = n + 2; f # n + 2 Przykład: Jedna substancja, zatem n = 1. Wskaźniki stanu to ciśnienie i temp.; jeżeli ustalić wartość temp., to automatycznie ustalamy wartość ciśnienia, a więc s = 1. Sprawdzamy r.f.G.: f + s = n + 2 f + 1 = 1 + 2; f = 2, a więc mamy w równowadze 2 etapy, na przykład ciecz i ciało stałe. Dla punktu potrójnego ( diagram (wykres) fazowy) wszystkie wskaźniki są ustalone, a więc s = 0. Dla jednej substancji n = 1. Z r.f.G. otrzymujemy: f + 0 = 1 + 2; f = 3, co znaczy, iż w punkcie potrójnym współistnieją w równowadze termodynamicznej trzy etapy: stała, ciekła i gazowa. R.f.G. jest użytkowana do analizy układów wieloskładnikowych. Reguła została wyprowadzona poprzez J.
W. Gibbsa w r. 1784
Definicja RUTHERFORD ERNEST:
Co to jest Nelson) - fizyk brytyjski (30 VIII 1871 Nelson - 19 X 1937 Cambridge). Studiował fizykę w Nowej Zelandii. Od 1898 był profesorem w Montrealu w Kanadzie. W 1907 przeniósł się do Ogromnej Brytanii reguła faz gibbsa co znaczy.
Definicja RUCH:
Co to jest opierające na zmianie położenia jednego obiektu względem drugiego, który umownie przyjęto za spoczywający. Z przedmiotem spoczywającym wiążemy tak zwany układ odniesienia. Gdyż ustalenie układu reguła faz gibbsa krzyżówka.
Definicja ROZPAD ALFA, BETA, GAMMA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY PROMIENIOTWÓRCZE reguła faz gibbsa co to jest.
Definicja RUCH ODRZUTOWY.:
Co to jest jest zasada zachowania pędu. Gazy uzyskane w trakcie spalania paliwa z utleniaczem są wyrzucane z sporą prędkością do tyłu poprzez dysze rakiety i w ten sposób rakieta uzyskuje pęd skierowany naprzód reguła faz gibbsa słownik.
Definicja REGUŁA DULONGA PETITA:
Co to jest zobacz CIEPŁO MOLOWE CIAŁ STAŁYCH reguła faz gibbsa czym jest.

Czym jest REGUŁA FAZ GIBBSA znaczenie w Słownik fizyka R .