Słownik REGUŁA FAZ GIBBSA co to znaczy? Słownik faz w stanie równowagi fazowej; n - liczbą.

Czy przydatne?

Co to jest Gibbsa Faz Reguła

Definicja z ang. Gibbs phase rule, z niem. Gibbs Phasenregel.

Co to znaczy: ustala zależność pomiędzy: f - liczbą faz w stanie równowagi fazowej; n - liczbą składników; s - liczbą stopni swobody układu, jest to liczbą parametrów stanu, które mogą się zamieniać z wyjątkiem siebie; s ≥ 0 f + s = n + 2; f # n + 2 Przykład: Jedna substancja, zatem n = 1. Wskaźniki stanu to ciśnienie i temp.; jeżeli ustalić wartość temp., to automatycznie ustalamy wartość ciśnienia, a więc s = 1. Sprawdzamy r.f.G.: f + s = n + 2 f + 1 = 1 + 2; f = 2, a więc mamy w równowadze 2 etapy, na przykład ciecz i ciało stałe. Dla punktu potrójnego ( diagram (wykres) fazowy) wszystkie wskaźniki są ustalone, a więc s = 0. Dla jednej substancji n = 1. Z r.f.G. otrzymujemy: f + 0 = 1 + 2; f = 3, co znaczy, iż w punkcie potrójnym współistnieją w równowadze termodynamicznej trzy etapy: stała, ciekła i gazowa. R.f.G. jest użytkowana do analizy układów wieloskładnikowych. Reguła została wyprowadzona poprzez J.
W. Gibbsa w r. 1784

Czym jest REGUŁA FAZ GIBBSA znaczenie w Słownik fizyka R .