Słownik REAKCJE TERMOJĄDROWE co to znaczy? Słownik temperaturach. Energia jądrowa może być.

Czy przydatne?

Co to jest Termojądrowe Reakcje

Definicja z ang. Nuclear fusion, z niem. Die Kernfusion.

Co to znaczy: reakcje zachodzące w bardzo wysokich temperaturach. Energia jądrowa może być wyzwalana w procesach łączenia się najlżejszych jąder w jądra cięższe ( niedobór masy). Produkty takiej reakcji mają mniejszą masę, a różnica mas pojawia się jako wydzielana energia. Przykłady reakcji z wykorzystaniem deuteru i trytu: Możliwe jest zastosowanie litu: Reakcje te mogą zachodzić, gdy naładowane jądra (odpychanie kulombowskie) będą miały energię kinetyczną wystarczającą do tego, aby zbliżyć się do siebie na odległość rzędu 10-15 m. Przy tej odległości działają przyciągające siły jądrowe i możliwy jest przebieg reakcji. Aby uzyskać adekwatnie sporą energię kinetyczną, trzeba ogrzać deuter do temp. rzędu setek mln kelwinów, zachowując równocześnie odpowiednią koncentrację jąder. Deuter znajduje się w stanie plazmy. Reakcje syntezy zachodzące w opisanych uwarunkowaniach tytułujemy r.t., a uzyskaną energię - energią termojądrową. Przykłady r.t.: reakcje termojądrowe w gwiazdach, wybuch termojądrowy, kontrolowana synteza termojądrowa

Czym jest REAKCJE TERMOJĄDROWE znaczenie w Słownik fizyka R .