Słownik REAKCJE TERMOJĄDROWE co to znaczy? Słownik temperaturach. Energia jądrowa może być.

Czy przydatne?

Co to jest Termojądrowe Reakcje

Definicja z ang. Nuclear fusion, z niem. Die Kernfusion.

Co to znaczy REAKCJE TERMOJĄDROWE: reakcje zachodzące w bardzo wysokich temperaturach. Energia jądrowa może być wyzwalana w procesach łączenia się najlżejszych jąder w jądra cięższe ( niedobór masy). Produkty takiej reakcji mają mniejszą masę, a różnica mas pojawia się jako wydzielana energia. Przykłady reakcji z wykorzystaniem deuteru i trytu: Możliwe jest zastosowanie litu: Reakcje te mogą zachodzić, gdy naładowane jądra (odpychanie kulombowskie) będą miały energię kinetyczną wystarczającą do tego, aby zbliżyć się do siebie na odległość rzędu 10-15 m. Przy tej odległości działają przyciągające siły jądrowe i możliwy jest przebieg reakcji. Aby uzyskać adekwatnie sporą energię kinetyczną, trzeba ogrzać deuter do temp. rzędu setek mln kelwinów, zachowując równocześnie odpowiednią koncentrację jąder. Deuter znajduje się w stanie plazmy. Reakcje syntezy zachodzące w opisanych uwarunkowaniach tytułujemy r.t., a uzyskaną energię - energią termojądrową. Przykłady r.t.: reakcje termojądrowe w gwiazdach, wybuch termojądrowy, kontrolowana synteza termojądrowa
Definicja REGUŁA FAZ GIBBSA:
Co to jest pomiędzy: f - liczbą faz w stanie równowagi fazowej; n - liczbą składników; s - liczbą stopni swobody układu, jest to liczbą parametrów stanu, które mogą się zamieniać z wyjątkiem siebie; s ≥ 0 f + s reakcje termojądrowe co znaczy.
Definicja RUCHY BROWNA:
Co to jest chaotyczne ruchy cząsteczek zawiesiny w cieczy albo gazie odkryte poprzez R. Browna w r. 1827. Cząstki te można obserwować mikroskopem. Ruchy te wynikają ze zderzeń tych cząsteczek z molekułami reakcje termojądrowe krzyżówka.
Definicja RÓWNOWAGA FAZOWA:
Co to jest kilku faz ( etap termodynamiczna). To jest możliwe w ustalonych uwarunkowaniach ciśnienia (p) i temp. (T). Zestaw tych punktów (p, T) tworzy krzywą r.f. Zespół tych krzywych to diagram fazowy reakcje termojądrowe co to jest.
Definicja ROZPRASZANIE ŚWIATŁA.:
Co to jest substancję bazuje na zmianie kierunku rozchodzenia się światła i pozornym świeceniu ośrodka, gdzie światło jest rozpraszane. Pozorne świecenie jest wywołane wymuszonymi drganiami elektronów w atomach reakcje termojądrowe słownik.
Definicja RÓWNANIE CLAPEYRONA:
Co to jest zobacz GAZ DOSKONAŁY reakcje termojądrowe czym jest.

Czym jest REAKCJE TERMOJĄDROWE znaczenie w Słownik fizyka R .