Słownik REAKCJE TERMOJĄDROWE W GWIAZDACH. co to znaczy? Słownik raczej z wodoru, panują ekstremalne.

Czy przydatne?

Co to jest REAKCJE TERMOJĄDROWE W GWIAZDACH.

Definicja z ang. Thermonuclear reactions in stars., z niem. Thermonuklearen Reaktionen in den Sternen..

Co to znaczy: We wnętrzu gwiazd, składających się raczej z wodoru, panują ekstremalne warunki, ciśnienie (spowodowane siłami grawitacji) jest rzędu 3 ˇ 106 N/m2, temp. 15-16 mln K. To są warunki do zaistnienia reakcji termojądrowych. Warunki takie, dla gwiazd typu Słońca, obejmują centrum gwiazdy do ok. 0,2 promienia. W wewnętrznym jądrze gwiazdy następuje produkcja energii termojądrowej, która w formie kwantów promieniowania elektromagnetycznego wędruje przez następne warstwy gorącej plazmy do powierzchni gwiazdy, gdzie jest wypromieniowywana na zewnątrz jako światło widzialne. Wędrówka tych kwantów trwa kilka mln lat. W gwiazdach następuje "spalenie" wodoru, czego wytworem jest hel. Jednoczesne spotkanie 4 protonów (jąder wodoru) w celu utworzenia jądra helu jest bardzo niewiele prawdopodobne, tak więc "spalanie" wodoru jest wykonywane w cyklach reakcji: - CYKL PROTONOWO - PROTONOWY (PP) - CYKL WĘGLOWO - AZOTOWY (CNO) BETHEGO (.) - stan wzbudzony jądra Część energii w cyklach unoszą neutrina. Końcowym efektem jest przemiana 4 protonów () w jądro helu . Gwiazda "spala" wodór, przemieniając go w hel. Po spaleniu wodoru (brak dopływu energii) następuje grawitacyjne zapadnięcie (kontrakcja) wnętrza gwiazdy. Wzrasta gęstość i temp. do około 108 K. W takich uwarunkowaniach następuje "spalanie" helu w tak zwany procesie 3α Po "spaleniu" helu następuje ponowna kontrakcja grawitacyjna i "zapalenie" się następnego, cięższego paliwa. Mechanizmy te prowadzą do powstawania coraz cięższych pierwiastków, aż do jąder żelazowców, które mają największą energię wiązania na jeden nukleon. W końcowej fazie ewolucji masywnej gwiazdy następuje eksplozja supernowej. W okresie eksplozji wytwarzane są wielkie ilości neutronów. Pierwiastki ciężkie powstają w reakcjach wychwytu neutronów, zwanych procesami nukleosyntezy

Czym jest REAKCJE TERMOJĄDROWE W znaczenie w Słownik fizyka R .