Słownik REAKCJA ŁAŃCUCHOWA. co to znaczy? Słownik rozszczepienie jąder atomowych) powstaje.

Czy przydatne?

Co to jest Łańcuchowa Reakcja

Definicja z ang. CHAIN ​​REACTION., z niem. Kettenreaktion aus..

Co to znaczy REAKCJA ŁAŃCUCHOWA.: W procesie rozszczepienia jądra uranu ( rozszczepienie jąder atomowych) powstaje przeciętnie 2 do 3 nowych neutronów. Jeśli więcej niż 1 neutron wywoła dalsze rozszczepienie, to mamy do czynienia z r.ł. Do opisu tego zjawiska stosuje się współczynnik rozmnożenia: k równy stosunkowi liczby neutronów w dwu następujących po sobie generacjach reakcji łańcuchowej (por. rysunek). Dla k > 1 reakcja rozwija się lawinowo ( wybuch jądrowy); gdy k = 1 reakcja utrzymuje się na zadanym poziomie ( reaktor jądrowy). Por. MASA KRYTYCZNA. Model reakcji łańcuchowej - REAKCJA ŁAŃCUCHOWA W URANIE NATURALNYM. - Uran naturalny zawiera 0,7% 235U, 99,3% 238U. 235U rozszczepia się pod wpływem neutronów powolnych. 238U rozszczepia się, gdy energia neutronu > 1,1 MeV. Neutrony emitowane w procesie rozszczepienia mają zazwyczaj energię poniżej progu 1,1 MeV. Jeśli zostaną natychmiast wychwycone poprzez 235U albo 238U, są to tracone, ponieważ nie następuje rozszczepienie. Jeśli neutrony zostaną spowolnione do energii termicznych w moderatorze, to mogą spowodować w 235U zdarzenie rozszczepienia i r.ł. Przy wykorzystaniu ciężkiej wody jako moderatora, możliwe jest osiągnięcie k ≥ 1. Osiągnięcie k ≥ 1 z moderatorem grafitowym wymaga wzbogacenia uranu naturalnego w izotop 235U. Mechanizmy powodujące utraty neutronów: - wychwyt neutronów poprzez jądra 235U i 238U bez rozszczepienia (nieodpowiednia energia neutronów), - wychwyt neutronów poprzez jądra moderatora i jądra materiałów konstrukcyjnych, - ucieczka neutronów poza region wypełniony uranem
Definicja REFRAKCJA ASTRONOMICZNA:
Co to jest zobacz OPTYKA OŚRODKÓW NIEJEDNORODNYCH reakcja łańcuchowa. co to jest.
Definicja REAKCJE TERMOJĄDROWE:
Co to jest w bardzo wysokich temperaturach. Energia jądrowa może być wyzwalana w procesach łączenia się najlżejszych jąder w jądra cięższe ( niedobór masy). Produkty takiej reakcji mają mniejszą masę, a różnica reakcja łańcuchowa. definicja.
Definicja RZUT UKOŚNY:
Co to jest odbywający się w jednorodnym polu grawitacyjnym. Jeżeli pkt. materialny (pocisk) wyrzucić z prędkością początkową v0 pod kątem α do poziomu, to będzie się on poruszał ruchem jednostajnym w kierunku reakcja łańcuchowa. co znaczy.
Definicja RADAR:
Co to jest radiolokatora, pochodząca od angielskiej nazwy radio direction and ranging. Nadawczo odbiorcze urządzenie elektroniczne do wykrywania i wyznaczania współrzędnych obiektów latających, morskich i reakcja łańcuchowa. słownik.
Definicja RADIO:
Co to jest wykorzystywane do wysyłania i odbioru fal radiowych. Drgania elektryczne o częstotliwościach akustycznych wytworzone poprzez odpowiedni przetwornik (mikrofon, magnetofon, gramofon), po odpowiednim reakcja łańcuchowa. znaczenie.

Czym jest REAKCJA ŁAŃCUCHOWA znaczenie w Słownik fizyka R .