Słownik RADIO co to znaczy? Słownik i odbioru fal radiowych. Drgania elektryczne o.

Czy przydatne?

Co to jest Radio

Definicja z ang. RADIO, z niem. RADIO.

Co to znaczy: urządzenie wykorzystywane do wysyłania i odbioru fal radiowych. Drgania elektryczne o częstotliwościach akustycznych wytworzone poprzez odpowiedni przetwornik (mikrofon, magnetofon, gramofon), po odpowiednim wzmocnieniu, modulują drgania elektryczne o ogromnej częstotliwości, odpowiadające tak zwany fali nośnej. Zmodulowane drgania, po wzmocnieniu, kierowane są do anteny nadawczej i emitowane do otaczającej przestrzeni jako zmodulowana fala radiowa. Powszechnie stosuje się dwa mechanizmy modulacji: modulację amplitudy fali nośnej AM i modulację częstotliwości FM. Zadaniem odbiornika radiowego jest wybranie spośród wielu częstotliwości fal nośnych takiej częstotliwości, na której pracuje żądana stacja, wzmocnienie sygnału o częstotliwości radiowej, demodulacja sygnału, wzmocnienie sygnału o częstotliwości akustycznej i przekazanie go do głośnika, który przekształca drgania elektryczne na falę akustyczną. Blokowy model nadawania i odbioru audycji radiowych Rozróżnia się odbiorniki radiowe o bezpośrednim wzmocnieniu i odbiorniki z przemianą częstotliwości. ?atwe odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu wyszły praktycznie z użycia, gdyż ich wadą jest mała selektywność, tzn. niemożliwość zupełnego oddzielenia od siebie sygnałów wysyłanych poprzez dwie stacje emitujące fale o zbliżonych częstotliwościach nośnych. W odbiornikach z przemianą częstotliwości (superheterodynach) drgania elektryczne z lokalnego generatora są nakładane na drgania elektryczne fali nośnej, dając w rezultacie drgania o stałej częstotliwości różnicowej ( dudnienia), zwanej częstotliwością pośrednią. Drgania te mogą być w dalszym ciągu wzmacniane poprzez, zawierający kilka obwodów rezonansowych, wzmacniacz pośredniej częstotliwości i demodulowane podobnie jak w odbiorniku o bezpośrednim wzmocnieniu. Wykorzystanie wielu obwodów rezonansowych pozwala uzyskać niezłą selektywność odbiornika i korzystnie, z punktu widzenia jakości odtwarzania dźwięku, wybrać pasmo przenoszonych częstotliwości. Aktualnie wszystkie odbiorniki radiowe są produkowane jako odbiorniki z przemianą częstotliwości

Czym jest RADIO znaczenie w Słownik fizyka R .