Słownik PRZEMIANA (ROZPAD) BETA co to znaczy? Słownik skutkiem jest emisja cząstki β- (elektron.

Czy przydatne?

Co to jest Beta Rozpad Przemiana

Definicja z ang. TRANSFORMATION (COLLAPSE) BETA, z niem. TRANSFORMATION (Klapper) BETA.

Co to znaczy: samorzutna przemiana jądrowa, której skutkiem jest emisja cząstki β- (elektron niekorzystny), β+ (elektron nieujemny - pozyton) albo wychwycenie poprzez jądro elektronu pochodzącego z powłok atomowych (zazwyczaj powłoki K, leżącej najbliżej jądra. Przemiany te zachodzą wg schematów: albo wychwytu elektronu: powstaje takie samo jądro, jak w p. β+ Energia emitowanych cząstek β (elektronów albo pozytonów) nie jest ściśle ustalona. Następuje podział energii między elektron i neutrino. Z tego względu występuje ciągły rozkład energii elektronów. Neutron swobodny (nie związany z innymi nukleonami w jądrze) ulega rozpadowi β

Czym jest PRZEMIANA (ROZPAD) BETA znaczenie w Słownik fizyka P .