Słownik PROSTOWNIK co to znaczy? Słownik przekształcania prądu zmiennego w prąd płynący w jednym.

Czy przydatne?

Co to jest Prostownik

Definicja z ang. RECTIFIER, z niem. GLEICHRICHTER.

Co to znaczy: urządzenie wykorzystywane do przekształcania prądu zmiennego w prąd płynący w jednym kierunku. Wskutek prostowania prądu zmiennego otrzymuje się prąd tętniący. Jeżeli prąd doprowadzony do p. jest sinusoidalnie zmienny, to p. może "obcinać" jedną połówkę sinusoidy albo przekształcać czasową zależność natężenia prądu I = Io sinωt w zależność typu I = I0|sin ωt|. W pierwszym przypadku mówimy o prostowaniu jednopołówkowym, a w drugim o dwupołówkowym. Napięcie na wyjściu p. jest w obu sytuacjach napięciem tętniącym. Jeżeli niezbędna jest likwidacja tętnień, to na wyjście p. włącza się kondensator o dużej pojemności, zwany kondensatorem wygładzającym wyprostowane napięcie. Kondensator jest ładowany w trakcie trwania półokresu wyprostowanego napięcia i w dalszym ciągu sam staje się źródłem w trakcie chwilowego braku napięcia dostarczanego poprzez p. Lepszą likwidację tętnień i uzyskanie napięcia stałego, zapewnia wykorzystanie układu wygładzającego złożonego z kondensatorów i dławików. Odpowiednikiem takiego układu jest filtr typu π. Jeżeli prąd pobierany z takiego p. ma umiarkowaną wartość, to jego natężenie jest także stałe. Elementami prostowniczymi (przepuszczającymi prąd w jednym kierunku) są, w układach prostowników, diody prostownicze próżniowe albo gazowane i, przeważnie aktualnie użytkowane, diody półprzewodnikowe (krzemowe)

Czym jest PROSTOWNIK znaczenie w Słownik fizyka P .