Słownik PROSTOWNIK co to znaczy? Słownik przekształcania prądu zmiennego w prąd płynący w jednym.

Czy przydatne?

Co to jest Prostownik

Definicja z ang. RECTIFIER, z niem. GLEICHRICHTER.

Co to znaczy PROSTOWNIK: urządzenie wykorzystywane do przekształcania prądu zmiennego w prąd płynący w jednym kierunku. Wskutek prostowania prądu zmiennego otrzymuje się prąd tętniący. Jeżeli prąd doprowadzony do p. jest sinusoidalnie zmienny, to p. może "obcinać" jedną połówkę sinusoidy albo przekształcać czasową zależność natężenia prądu I = Io sinωt w zależność typu I = I0|sin ωt|. W pierwszym przypadku mówimy o prostowaniu jednopołówkowym, a w drugim o dwupołówkowym. Napięcie na wyjściu p. jest w obu sytuacjach napięciem tętniącym. Jeżeli niezbędna jest likwidacja tętnień, to na wyjście p. włącza się kondensator o dużej pojemności, zwany kondensatorem wygładzającym wyprostowane napięcie. Kondensator jest ładowany w trakcie trwania półokresu wyprostowanego napięcia i w dalszym ciągu sam staje się źródłem w trakcie chwilowego braku napięcia dostarczanego poprzez p. Lepszą likwidację tętnień i uzyskanie napięcia stałego, zapewnia wykorzystanie układu wygładzającego złożonego z kondensatorów i dławików. Odpowiednikiem takiego układu jest filtr typu π. Jeżeli prąd pobierany z takiego p. ma umiarkowaną wartość, to jego natężenie jest także stałe. Elementami prostowniczymi (przepuszczającymi prąd w jednym kierunku) są, w układach prostowników, diody prostownicze próżniowe albo gazowane i, przeważnie aktualnie użytkowane, diody półprzewodnikowe (krzemowe)
Definicja POLE ZACHOWAWCZE:
Co to jest realizowana przy przesuwaniu ciała od punktu A do punktu B jest wyłącznie funkcją współrzędnych punktu końcowego i początkowego, a nie zależy od wyboru drogi, wzdłuż której ciało jest przesuwane prostownik co znaczy.
Definicja PRZYSPIESZENIE ZIEMSKIE:
Co to jest zobacz PRZYSPIESZENIE GRAWITACYJNE prostownik krzyżówka.
Definicja PRAWO CIĄŻENIA POWSZECHNEGO:
Co to jest poprzez Izaaka Newtona prawo dotyczące przyciągania się wszystkich ciał istniejących we Wszechświecie: Jeżeli dwa obiekty punktowe o masach m1 i m2 znajdują się w odległości r od siebie, to wartość prostownik co to jest.
Definicja POGŁOS:
Co to jest trwania dźwięku w pomieszczeniu wskutek wielokrotnych odbić fal dźwiękowych od ścian pomieszczenia. By zmniejszyć albo zlikwidować zdarzenie p. w salach koncertowych czy studiach nagrań, ściany tych prostownik słownik.
Definicja PRZEMIANA IZOBARYCZNA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE prostownik czym jest.

Czym jest PROSTOWNIK znaczenie w Słownik fizyka P .