Słownik PROSTE ROZCIĄGANIE co to znaczy? Słownik odkształcenie objętościowe ciała stałego.

Czy przydatne?

Co to jest Rozciąganie Proste

Definicja z ang. SIMPLE STRETCHING, z niem. SIMPLE DEHNEN.

Co to znaczy PROSTE ROZCIĄGANIE: (rozciąganie wzdłużne) - najprostsze odkształcenie objętościowe ciała stałego. Występuje w razie rozciągania cienkiego pręta, którego jeden koniec jest umocowany, a do drugiego przyłożona jest siła F. Naprężenie w pręcie σ ustala rozmiar siły rozciągającej odniesionej do jednostki pola przekroju poprzecznego pręta . Wzrost długości pręta Δl jest proporcjonalny do długości początkowej pręta l0. Względny wzrost długości (wydłużenie) jest miarą odkształcenia niezależną od długości pręta: Współczynnik E, zależny od rodzaju materiału, z jakiego zrobiony jest pręt nosi nazwę współczynnika sprężystości wzdłużnej albo modułu Younga. Współczynnik E ma wymiar ciśnienia i jest liczbowo równy naprężeniu, które powodowałoby jednostkowe wydłużenie pręta. Wartości modułu Younga dla nie wszystkich materiałów wynoszą: iryd 5,2 · 1011 Pa stal 2,1 · 1011 Pa miedź 1,3 · 1011 Pa ołów 0,16 · 1011 Pa Rozciąganie pręta skutkuje zmianę jego wymiarów poprzecznych. Względne pomniejszenie średnicy pręta można wyrazić wzorem
Definicja PRĘDKOŚĆ FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH.:
Co to jest albo prędkością rozchodzenia się fali jednowymiarowej jest szybkość ruchu punktu o ustalonej fazie drgania. W razie fal dwuwymiarowych albo trójwymiarowych będzie to szybkość ruchu linii fazowej albo proste rozciąganie co to jest.
Definicja PARA PRZESYCONA:
Co to jest zobacz SKRAPLANIE PARY proste rozciąganie definicja.
Definicja PRZEWODNICTWO CIEPLNE:
Co to jest gradientu dT/dx (spadku) temp. (T1 > T2) w kierunku x, w kierunku tym występuje transport energii w formie ciepła dQ poprzez powierzchnię dS w okresie dt. K - współczynnik przewodnictwa cieplnego [K proste rozciąganie co znaczy.
Definicja PRZEPŁYW LAMINARNY:
Co to jest zobacz PRZEPŁYW USTALONY proste rozciąganie słownik.
Definicja POTENCJAŁ ELEKTRYCZNY:
Co to jest zobacz POLE ELEKTROSTATYCZNE proste rozciąganie znaczenie.

Czym jest PROSTE ROZCIĄGANIE znaczenie w Słownik fizyka P .