Słownik PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE co to znaczy? Słownik obejmujące przedział długości fali (10.

Czy przydatne?

Co to jest Rentgenowskie Promieniowanie

Definicja z ang. X-ray, z niem. Röntgenstrahl.

Co to znaczy: promieniowanie elektromagnetyczne obejmujące przedział długości fali (10-13-10-8) m. P.r. o małej energii nazywa się p.r. miękkim, z kolei p.r. o dużej energii to p.r. twarde. P.r. rozchodzi się prostoliniowo, wywołuje fluorescencję nie wszystkich substancji, jonizację ośrodka, poprzez który przechodzi. P.r. przechodzi poprzez szkło, papier, metale. Umiejętność przenikania zależy od "twardości" promieniowania. P.r. zaczernia klisze fotograficzne. Natężenie wiązki p.r. I przechodzącej poprzez ośrodek pochłaniający zależy od grubości absorbenta x, tak jak dla promieniowania γ. I = Ioe-μx - współczynnik absorpcji, zależy silnie od liczby atomowej Z. Zależność natężenia wiązki promieniowania rentgenowskiego od grubości warstwy absorbenta Znane są dwa fundamentalne systemy otrzymywania p.r.: - widmo ciągłe otrzymuje się jako promieniowanie rentgenowskie hamowania - widmo liniowe charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie. P.r. znalazło wykorzystanie w rentgenowskiej analizie strukturalnej kryształów, w defektoskopii, w medycynie. Źródłami p.r. są: lampy rentgenowskie, akceleratory przyspieszające elektrony, pierwiastki promieniotwórcze, dla których zachodzi wychwyt elektronu. P.r. zostało odkryte w 1895 poprzez niemieckiego fizyka W.K. Röntgena. Z racji na zaskakujące właściwości nazwał je promieniowaniem X

Czym jest PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE znaczenie w Słownik fizyka P .