Słownik PROMIEŃ ŚWIETLNY co to znaczy? Słownik się światła. Powierzchnie prostopadłe do promieni to.

Czy przydatne?

Co to jest Świetlny Promień

Definicja z ang. RAY LIGHT, z niem. RAY LIGHT.

Co to znaczy PROMIEŃ ŚWIETLNY: linia rysowana w kierunku rozchodzenia się światła. Powierzchnie prostopadłe do promieni to powierzchnie falowe albo powierzchnie fazowe ( powierzchnia fazowa). W optyce geometrycznej, która opiera się na prawie prostoliniowego rozchodzenia się światła, p.ś. może być rozumiany jako wąska wiązka światła biegnąca w ustalonym kierunku. Definicja p.ś. jest użyteczne do ilustracji działania różnych przedmiotów optycznych (pryzmatów, soczewek, zwierciadeł) i konstrukcji obrazów produkowanych poprzez przyrządy optyczne. Definicja tak rozumianego p.ś. traci sedno, gdy światło oświetla elementy o rozmiarach porównywalnych z długością fali. Dominują wtedy zjawiska powiązane z ugięciem (dyfrakcją) światła i prawo prostoliniowego rozchodzenia się światła traci sedno
Definicja PRAWO CHARLESA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE promień świetlny co znaczy.
Definicja PRZENOSZENIE CIEPŁA:
Co to jest przekazywania energii w formie ciepła pomiędzy ciałami o różnych temperaturach. Mechanizm ten może zachodzić na 3 metody: przewodnictwo ciepła, promieniowanie cieplne, konwekcja, unoszenie ciepła promień świetlny krzyżówka.
Definicja PRZEMIANA (ROZPAD) GAMMA:
Co to jest polegająca na emisji kwantu promieniowania γ (promieniowanie elektromagnetyczne) z jądra znajdującego się w stanie wzbudzonym. W okresie p. γ jądro przechodzi do niższego stanu energetycznego. Liczba promień świetlny co to jest.
Definicja PRAWO COULOMBA:
Co to jest zobacz COULOMBA PRAWO promień świetlny słownik.
Definicja POWŁOKA:
Co to jest zobacz Schemat POWŁOKOWY ATOMU, Schemat POWŁOKOWY JĄDRA promień świetlny czym jest.

Czym jest PROMIEŃ ŚWIETLNY znaczenie w Słownik fizyka P .