Słownik PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA I co to znaczy? Słownik ciału w kierunku poziomym tuż przy powierzchni.

Czy przydatne?

Co to jest I Kosmiczna Prędkość

Definicja z ang. SPEED AND SPACE, z niem. SPEED AND SPACE.

Co to znaczy PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA I: szybkość liniowa, którą należy nadać ciału w kierunku poziomym tuż przy powierzchni Ziemi, by zaczęło ją obiegać (nie bierzemy pod uwagę oporów ruchu i nierówności powierzchni Ziemi). Siła oddziaływania grawitacyjnego jest siłą dośrodkową zmuszającą satelitę do ruchu po okręgu: Dla M >> m
Definicja POLARYZACJA ŚWIATŁA PRZEZ SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ.:
Co to jest można obserwować w kryształach wykazujących dichroizm, a więc zależność współczynnika absorpcji od kierunku drgań wektora świetlnego. Cecha taką wykazuje na przykład kryształ turmalinu. W 1852 prędkość kosmiczna i co znaczy.
Definicja POWIERZCHNIE EKWIPOTENCJALNE:
Co to jest jednakowego potencjału. W polu zachowawczym p.e. jest miejscem geometrycznym punktów, dla których potencjał skalarny jest jednakowy. P.e. są prostopadłe do odpowiednich linii pola i mają tę cecha, iż prędkość kosmiczna i krzyżówka.
Definicja PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA:
Co to jest Masa substancji wydzielonej na elektrodzie jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunku elektrycznego Q = I t, który przepłynął poprzez elektrolit: m = kq albo m = kIt dla I = const gdzie I prędkość kosmiczna i co to jest.
Definicja PRĄD ELEKTRYCZNY W GAZACH.:
Co to jest może przepływać w środowisku gazowym dzięki istnieniu elektronów swobodnych i zjonizowanych atomów gazu, które są nośnikami ładunku elektrycznego. Gaz (na przykład powietrze) pod normalnym ciśnieniem prędkość kosmiczna i słownik.
Definicja PRZEPŁYW NIEŚCIŚLIWY:
Co to jest można pominąć zmiany gęstości płynu pod wpływem zmian ciśnienia. W razie cieczy zmiany jej gęstości można w zasadzie pominąć. W razie gazu można normalnie pominąć zmiany gęstości przy małych prędkość kosmiczna i czym jest.

Czym jest PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA I znaczenie w Słownik fizyka P .