Słownik PRECESJA BĄKA co to znaczy? Słownik osi symetrii wirującego bąka symetrycznego wokół.

Czy przydatne?

Co to jest Bąka Precesja

Definicja z ang. precession Baka, z niem. Präzession Baka.

Co to znaczy PRECESJA BĄKA: ruch opierający na (powolnym) obrocie osi symetrii wirującego bąka symetrycznego wokół wyróżnionego kierunku w przestrzeni. Oś symetrii bąka zatacza tak zwany stożek precesji. Ruch ten jest wywołany działaniem zewnętrznego momentu siły, usiłującego zmienić kierunek wektora momentu pędu (przewrócić bąka). Wartość przyrostu krętu dla małego przyrostu czasu Δt: ΔL = sinϑΔφ Wartość momentu siły ciężkości: M = mga sin ϑ Podstawiając powyższe równania do wzoru drugiego prawa dynamiki: otrzymujemy: podstawiając otrzymujemy: Gdyż oś Ziemi jest nachylona pod pewnym kątem do płaszczyzny orbity (ekliptyki), a wirująca Ziemia nie jest bąkiem kulistym (w przybliżeniu elipsoida obrotowa), siła grawitacji Słońca i siły odśrodkowe dążą do ustawienia osi obrotu Ziemi w kierunku prostopadłym do płaszczyzny ekliptyki. Skutkuje to powolną precesję osi ziemskiej. Moment ruchu precesyjnego wynosi T = 26 000 lat. Precesja skutkuje zmianę położenia bieguna niebieskiego, który aktualnie znajduje się w pobliżu gwiazdy - Ursae Minoris, a wczasach starożytnych znajdował się w pobliżu gwiazdy α - Lyrae (Wega). Ruch precesyjny skutkuje, iż wektor wypadkowej prędkości kątowej ω
Definicja PRAWO WIEDEMANNA-FRANZA:
Co to jest zobacz PRZEWODNICTWO CIEPLNE precesja bąka co to jest.
Definicja PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA:
Co to jest zobacz TRZY WEKTORY ELEKTRYCZNE, DIELEKTRYK precesja bąka definicja.
Definicja PRĄDNICA PRĄDU ZMIENNEGO:
Co to jest zobacz PRĄD ZMIENNY, ALTERNATOR precesja bąka co znaczy.
Definicja PRAWO MOSELEYA:
Co to jest zobacz PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE CHARAKTERYSTYCZNE precesja bąka słownik.
Definicja PRZEWODNIK ODOSOBNIONY:
Co to jest zobacz KONDENSATOR precesja bąka znaczenie.

Czym jest PRECESJA BĄKA znaczenie w Słownik fizyka P .