Słownik PRAWO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO co to znaczy? Słownik jąder promieniotwórczych w okresie.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniotwórczego Rozpadu Prawo

Definicja z ang. LAW decay, z niem. LAW Zerfall.

Co to znaczy PRAWO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO: opisuje zmiany aktywności i liczby jąder promieniotwórczych w okresie. Aktywność źródła promieniotwórczego to relacja liczby jąder dN, które się rozpadły, do czasu dt Jednostki: Stosowana, starsza jednostka kiur (Ci) 1 Ci = 3,7 · 1010 BQ Aktywność źródła promieniotwórczego maleje w okresie wg zależności: A = A0e-λt (*) A0 - aktywność dla t = 0; A - aktywność po upływie czasu t; λ- stała rozpadu Średni czas życia: Wzór (*) można także zapisać: T1/2 - czas połowicznego rozpadu, po czasie T1/2 aktywność źródła maleje do połowy pierwotnej wartości. P.r.p. odnosi się także do N - liczby jąder podlegających przemianie promieniotwórczej A∝ N N0 - początkowa liczba jąder (t = 0); N - liczba jąder po czasie t
Definicja PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE HAMOWANIA.:
Co to jest w lampie rentgenowskiej napięciem anodowym U uzyskuje energię kinetyczną Ek = eU Przy uderzeniu w anodę traci część swojej energii kinetycznej (ΔE), która może być wypromieniowana w formie fali prawo rozpadu promieniotwórczego co znaczy.
Definicja POGŁOS:
Co to jest trwania dźwięku w pomieszczeniu wskutek wielokrotnych odbić fal dźwiękowych od ścian pomieszczenia. By zmniejszyć albo zlikwidować zdarzenie p. w salach koncertowych czy studiach nagrań, ściany tych prawo rozpadu promieniotwórczego krzyżówka.
Definicja PRZEDMIOT RZECZYWISTY:
Co to jest zobacz SOCZEWKA, zobacz ZWIERCIADŁA prawo rozpadu promieniotwórczego co to jest.
Definicja POZYTON:
Co to jest o takiej samej masie co elektron niekorzystny (negaton) m = 0,51 MeV, spin = h, posiada okres magnetyczny. Przy zderzeniu e+ z e- zachodzi anihilacja. Istnieje sposobność stworzenia układu związanego prawo rozpadu promieniotwórczego słownik.
Definicja PRĘDKOŚĆ FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH.:
Co to jest albo prędkością rozchodzenia się fali jednowymiarowej jest szybkość ruchu punktu o ustalonej fazie drgania. W razie fal dwuwymiarowych albo trójwymiarowych będzie to szybkość ruchu linii fazowej albo prawo rozpadu promieniotwórczego czym jest.

Czym jest PRAWO ROZPADU znaczenie w Słownik fizyka P .