Słownik PRAWO BOUGUERA-LAMBERTA co to znaczy? Słownik zobacz ZBSORPCJA ŚWIATŁA. Definicja Lamberta.

Czy przydatne?

Co to jest Lamberta Bouguera Prawo

Definicja z ang. LAW Bouguer-LAMBERT, z niem. LAW Bouguer-LAMBERT.

Co to znaczy PRAWO BOUGUERA-LAMBERTA: zobacz ZBSORPCJA ŚWIATŁA
Definicja PEWNOŚĆ RÓWNOWAGI:
Co to jest jednorodnej jest pewna (stabilna), jeżeli jej podstawa ma sporą powierzchnię (jest szeroka ), a środek ciężkości znajduje się w niewielkiej odległości od podstawy. Jeżeli bryłę przechylić tak, że prawo bouguera-lamberta co to jest.
Definicja PIEZOELEKTRYCZNOŚĆ:
Co to jest opierające na tym, iż na ścianach nie wszystkich (niecentrosymetrycznych) kryształów poddanych mechanicznej deformacji (na przykład ściskaniu albo rozciąganiu) powstają ładunki elektryczne.zdarzenie prawo bouguera-lamberta definicja.
Definicja POLE ELEKTROSTATYCZNE:
Co to jest region otaczający ciało naelektryzowane albo układ takich ciał. Jeśli w pewnym punkcie p.e. umieścić ładunek próbny q prawo bouguera-lamberta co znaczy.
Definicja PRECESJA OSI ZIEMSKIEJ:
Co to jest zobacz PRECESJA BĄKA prawo bouguera-lamberta słownik.
Definicja PRZEMIANA (ROZPAD) BETA:
Co to jest przemiana jądrowa, której skutkiem jest emisja cząstki β- (elektron niekorzystny), β+ (elektron nieujemny - pozyton) albo wychwycenie poprzez jądro elektronu pochodzącego z powłok atomowych prawo bouguera-lamberta znaczenie.

Czym jest PRAWO BOUGUERA-LAMBERTA znaczenie w Słownik fizyka P .