Słownik PRAWO BIOTA I SAVARTA. co to znaczy? Słownik superpozycji, obliczyć pole magnetyczne.

Czy przydatne?

Co to jest PRAWO BIOTA I SAVARTA.

Definicja z ang. LAW AND Biot Savart., z niem. RECHT UND Biot Savart..

Co to znaczy: Prawo to pozwala, wykorzystując zasadę superpozycji, obliczyć pole magnetyczne przewodnika z prądem wtedy, gdy prawo Ampére´a staje się nieprzydatne do obliczeń. Stosując prawo B. i S. dzielimy każdy z prądów na nieskończenie małe przedmioty i obliczamy wkłady albo dawane w rozważanym punkcie poprzez każdy z przedmiotów. Wypadkowy wektor indukcji magnetycznej albo natężenia pola magnetycznego w tym punkcie uzyskuje się, całkując te wkłady po całym rozkładzie prądów

Czym jest PRAWO BIOTA I SAVARTA znaczenie w Słownik fizyka P .