Słownik POYNTINGA WEKTOR co to znaczy? Słownik energii poprzez jednostkową powierzchnię dla.

Czy przydatne?

Co to jest Wektor Poyntinga

Definicja z ang. Poynting VECTOR, z niem. Poyntingvektors.

Co to znaczy POYNTINGA WEKTOR: wektor określający szybkość przepływu energii poprzez jednostkową powierzchnię dla płaskiej fali elektromagnetycznej. Jest on zdefiniowany dzięki iloczynu wektorowego: W układzie SI wartość S jest wyrażana w watach na metr kwadratowy, a kierunek S wskazuje kierunek transportu energii. W razie biegnącej fali płaskiej wektor Poyntinga pokazuje kierunek ruchu fali. Rozszerzenie koncepcji wektora Poyntinga na sytuacja stałego prądu prowadzi do wniosku, iż ładunek elektryczny jest przenoszony poprzez nośniki ładunku poruszające się wewnątrz przewodnika, energia z kolei jest dostarczana poprzez otaczającą przestrzeń, co znaczy, iż przewodnik czerpie energię z otaczającego go pola elektromagnetycznego
Definicja PRĄD ZMIENNY.:
Co to jest wyposażoną w pierścienie ślizgowe i znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B ramkę z drutu obracać z prędkością kątową ω, to wytworzy się w niej siła elektromotoryczna indukcji poyntinga wektor co znaczy.
Definicja PRĘDKOŚĆ FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH.:
Co to jest albo prędkością rozchodzenia się fali jednowymiarowej jest szybkość ruchu punktu o ustalonej fazie drgania. W razie fal dwuwymiarowych albo trójwymiarowych będzie to szybkość ruchu linii fazowej albo poyntinga wektor krzyżówka.
Definicja PRZEMIANA (ROZPAD) BETA:
Co to jest przemiana jądrowa, której skutkiem jest emisja cząstki β- (elektron niekorzystny), β+ (elektron nieujemny - pozyton) albo wychwycenie poprzez jądro elektronu pochodzącego z powłok atomowych poyntinga wektor co to jest.
Definicja PRAWO GAUSSA DLA POLA GRAWITACYJNEGO.:
Co to jest pola grawitacyjnego poprzez dowolną zamkniętą powierzchnię jest wprost proporcjonalny do wielkości masy znajdującej się wewnątrz tej powierzchni. Jeżeli wewnątrz powierzchni nie ma masy, to całkowity poyntinga wektor słownik.
Definicja POWIERZCHNIA FAZOWA (FALOWA):
Co to jest geometryczne punktów drgających w takich samych fazach w razie fali trójwymiarowej (przestrzennej). W zależności od kształtu p.f. rozróżniamy fale kuliste, cylindryczne, płaskie i tym podobne Chcąc poyntinga wektor czym jest.

Czym jest POYNTINGA WEKTOR znaczenie w Słownik fizyka P .