Słownik POWIERZCHNIA FAZOWA (FALOWA) co to znaczy? Słownik w takich samych fazach w razie fali.

Czy przydatne?

Co to jest Falowa Fazowa Powierzchnia

Definicja z ang. AREA PHASE (WAVE), z niem. AREA PHASE (WAVE).

Co to znaczy POWIERZCHNIA FAZOWA (FALOWA): miejsce geometryczne punktów drgających w takich samych fazach w razie fali trójwymiarowej (przestrzennej). W zależności od kształtu p.f. rozróżniamy fale kuliste, cylindryczne, płaskie i tym podobne Chcąc zobrazować falę dzięki p.f., rysujemy je przeważnie w odległościach równych długości fali λ. Rozchodzenie się fali można również przedstawić dzięki promieni fali, a więc linii prostopadłych do odpowiednich p.f. (optyka geometryczna). Promienie są w każdym punkcie styczne do wektorów falowych, których kierunek i zwrot odpowiada kierunkowi rozchodzenia się (propagacji) fali, a długość wynosi: . Pierwszą p.f., a więc miejsce geometryczne punktów, do których w danej chwili dociera zaburzenie, nazywa się czołem fali
Definicja PĘD:
Co to jest której miarą jest iloczyn masy i prędkości poruszającego się ciała: Całkowity p. układu ciał, gdzie działają tylko siły wewnętrzne, jest wielkością stałą. P. podlega więc zasadzie zachowania powierzchnia fazowa (falowa) co to jest.
Definicja PRZEDMIOT RZECZYWISTY:
Co to jest zobacz SOCZEWKA, zobacz ZWIERCIADŁA powierzchnia fazowa (falowa) definicja.
Definicja PRĘDKOŚĆ GRUPOWA.:
Co to jest fal niesinusoidalnych w ośrodku sprężystym można opisać w miarę prosto tylko w takich sytuacjach, kiedy nie występuje dyspersja fal ( szybkość fazowa fal sprężystych), bądź fala mało jest różna od powierzchnia fazowa (falowa) co znaczy.
Definicja POLARYZACJA ŚWIATŁA.:
Co to jest elektromagnetyczna ( fale elektromagnetyczne) jest falą poprzeczną, która bazuje na drganiach pola elektromagnetycznego. Płaszczyzna, gdzie drga wektor natężenia pola elektrycznego , zwany również powierzchnia fazowa (falowa) słownik.
Definicja PRĄD CZYNNY:
Co to jest zobacz POMIAR POJEMNOŚCI I INDUKCYJNOŚCI powierzchnia fazowa (falowa) znaczenie.

Czym jest POWIERZCHNIA FAZOWA (FALOWA znaczenie w Słownik fizyka P .