Słownik POWIERZCHNIA FAZOWA (FALOWA) co to znaczy? Słownik w takich samych fazach w razie fali.

Czy przydatne?

Co to jest Falowa Fazowa Powierzchnia

Definicja z ang. AREA PHASE (WAVE), z niem. AREA PHASE (WAVE).

Co to znaczy POWIERZCHNIA FAZOWA (FALOWA): miejsce geometryczne punktów drgających w takich samych fazach w razie fali trójwymiarowej (przestrzennej). W zależności od kształtu p.f. rozróżniamy fale kuliste, cylindryczne, płaskie i tym podobne Chcąc zobrazować falę dzięki p.f., rysujemy je przeważnie w odległościach równych długości fali λ. Rozchodzenie się fali można również przedstawić dzięki promieni fali, a więc linii prostopadłych do odpowiednich p.f. (optyka geometryczna). Promienie są w każdym punkcie styczne do wektorów falowych, których kierunek i zwrot odpowiada kierunkowi rozchodzenia się (propagacji) fali, a długość wynosi: . Pierwszą p.f., a więc miejsce geometryczne punktów, do których w danej chwili dociera zaburzenie, nazywa się czołem fali
Definicja POLARYZACJA BARWNA:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez PODWÓJNE ZAŁAMANIE powierzchnia fazowa (falowa) co znaczy.
Definicja PRZEDMIOT POZORNY:
Co to jest zobacz SOCZEWKA, zobacz ZWIERCIADŁA powierzchnia fazowa (falowa) krzyżówka.
Definicja PODSTAWOWE RÓWNANIE KINETYCZNEJ TEORII GAZÓW:
Co to jest wskaźniki makroskopowe (ciśnienie, objętość) z wyznacznikami mikroskopowymi odnoszącymi się do pojedynczej cząsteczki N - liczba cząsteczek gazu w naczyniuo objętości V - średnia energia kinetyczna powierzchnia fazowa (falowa) co to jest.
Definicja PRAWO PROMIENIOWANIA PLANCKA:
Co to jest umiejętności emisyjnej ciała idealnie czarnego ( promieniowanie cieplne) od λ i T: Prawo to zostało wyprowadzone w roku 1900 poprzez M. Plancka, przy założeniu, iż atomy i cząsteczki mogą wysyłać i powierzchnia fazowa (falowa) słownik.
Definicja PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA I:
Co to jest którą należy nadać ciału w kierunku poziomym tuż przy powierzchni Ziemi, by zaczęło ją obiegać (nie bierzemy pod uwagę oporów ruchu i nierówności powierzchni Ziemi). Siła oddziaływania grawitacyjnego powierzchnia fazowa (falowa) czym jest.

Czym jest POWIERZCHNIA FAZOWA (FALOWA znaczenie w Słownik fizyka P .