Słownik POLE GRAWITACYJNE co to znaczy? Słownik gdzie każde niewielkie ciało o małej masie m (ciało.

Czy przydatne?

Co to jest Grawitacyjne Pole

Definicja z ang. GRAVITY FIELD, z niem. GRAVITY FIELD.

Co to znaczy: region wokół ciężkiego ciała (o masie M), gdzie każde niewielkie ciało o małej masie m (ciało próbne) doznaje działania siły grawitacji ( prawo ciążenia powszechnego). Wielkościami charakteryzującymi p.g. są: wektor natężenia pola i skalarny potencjał grawitacyjny (niutonowski). Wektor natężenia pola definiuje się w następujący sposób: Długość wektora γ jest liczbowo równa sile działającej na umieszczoną w danym punkcie pola jednostkową masę próbną: W razie pola centralnego: gdzie M - masa źródła pola, r - odległość od centrum. Kierunek i zwrot wektora γ są takie same, jak kierunek i zwrot siły działającej na masę próbną. Natężenie p.g. ma wymiar przyśpieszenia . Natężenie p.g. na powierzchni Ziemi nazywa się przyśpieszeniem ziemskim, a jego średnia wartość wynosi Potencjał grawitacyjny jest liczbowo równy energii potencjalnej, jaką posiada umieszczone w danym punkcie pola ciało próbne o jednostkowej masie. Potencjał jest skalarem, a jego wartość jest związana z robotą realizowaną na przemieszczenie masy próbnej. Pracę tę można wyrazić wzorem: WAB = -m(φA - φB) W razie pola centralnego φA i φB wynoszą: a potencjał punktu znajdującego się w bardzo dużej odległości od centrum (r ∞)przyjmuje się jako równy zeru (φ∞ = 0). W czasie oddalania masy próbnej m od powierzchni ciężkiego obiektu (na przykład planety) o masie M, energia potencjalna rośnie, czyli φ 0 poprzez wartości ujemne. Natężenie pola można powiązać z potencjałem dzięki zależności: - wektor jednostkowy w kierunku r. Wprowadzenie do opisu pola skalarnego potencjału ma sedno tylko wtedy, gdy robota wykonana przy przesuwaniu ciała od punktu A do punktu B zależy tylko od położenia tych punktów, lecz nie zależy od metody przejścia (długości drogi) pomiędzy nimi. Pole posiadające powyższą cecha nazywa się polem zachowawczym albo konserwatywnym

Czym jest POLE GRAWITACYJNE znaczenie w Słownik fizyka P .