Słownik POLE ELEKTROSTATYCZNE co to znaczy? Słownik albo układ takich ciał. Jeśli w pewnym punkcie.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrostatyczne Pole

Definicja z ang. electrostatic field, z niem. elektrostatische Feld.

Co to znaczy POLE ELEKTROSTATYCZNE: region otaczający ciało naelektryzowane albo układ takich ciał. Jeśli w pewnym punkcie p.e. umieścić ładunek próbny q
Definicja POWIERZCHNIE EKWIPOTENCJALNE:
Co to jest jednakowego potencjału. W polu zachowawczym p.e. jest miejscem geometrycznym punktów, dla których potencjał skalarny jest jednakowy. P.e. są prostopadłe do odpowiednich linii pola i mają tę cecha, iż pole elektrostatyczne co to jest.
Definicja PRZYLEGANIE:
Co to jest zobacz SIŁY MIĘDZYCZĄSTECZKOWE pole elektrostatyczne definicja.
Definicja PRZEMIANA (ROZPAD) BETA:
Co to jest przemiana jądrowa, której skutkiem jest emisja cząstki β- (elektron niekorzystny), β+ (elektron nieujemny - pozyton) albo wychwycenie poprzez jądro elektronu pochodzącego z powłok atomowych pole elektrostatyczne co znaczy.
Definicja PRAWO BOUGUERA-LAMBERTA:
Co to jest zobacz ZBSORPCJA ŚWIATŁA pole elektrostatyczne słownik.
Definicja PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA.:
Co to jest pierwiastków, które powstają wskutek reakcji jądrowych w uwarunkowaniach laboratoryjnych, przy pomocy akceleratorów cząstek i reaktorów jądrowych. Nuklidy mające nadmiar neutronów (ponad ścieżki pole elektrostatyczne znaczenie.

Czym jest POLE ELEKTROSTATYCZNE znaczenie w Słownik fizyka P .